Phúc Lợi Y Tế Của Bạn

Ver en español | 查看中文 | 한국어로 보기 | Посмотреть на русском | Xem bằng tiếng việt | Переглянути укр | عربى | មើលជាភាសាខ្មែរ | Soomaali | ਪੰਜਾਬੀ

 

Dịch Vụ Chăm Sóc Dành Cho Bạn Bắt Đầu Bằng Bảo Hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe

Bạn được hưởng bảo hiểm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, có mức phí phải chăng dành riêng cho chăm sóc viên. Hãy truy cập vào các liên kết bên dưới để xem thông tin chi tiết về chương trình sức khỏe dành cho bạn. Tìm hiểu thêm về cách tham gia bảo hiểm.

Phúc Lợi Y Tế Của Bạn

Để biết thêm thông tin về chương trình cụ thể dành cho bạn hoặc để xem Tài Liệu Hướng Dẫn Về Phúc Lợi Y Tế, hãy chọn chương trình sức khỏe của bạn ở bên dưới.

KPWA HMO
KPNW HMO
Aetna PPO KPWA POS

Nhận Thông Tin Về KPWA HMO

Nhận Thông Tin Về KPNW HMO

Nhận Thông Tin Về Aetna PPO

Nhận Thông Tin Về KPWA POS

KPWA HMO = Kaiser Permanente Washington HMO, KPNW HMO = Kaiser Permanente Northwest HMO, KPWA POS = Kaiser Permanente of Washington POS

Tôi được tham gia chương trình nào?

Chương trình sức khỏe cụ thể dành cho bạn được tự động chỉ định dựa trên mã ZIP của bạn. Nếu bạn không chắc chắn mình được hưởng chương trình nào, hãy tìm bằng bản đồ bên dưới.

Nếu bạn không biết mình đang tham gia chương trình nào và cần tìm hiểu, hãy đăng nhập vào Health: My Plan hoặc gọi cho Dịch Vụ Khách Hàng của SEIU 775 Benefits Group theo số 1-877-606-6705.

Khi đăng ký cho trẻ phụ thuộc, bạn sẽ cần xác minh mối quan hệ của mình với trẻ trước khi bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực. Để làm vậy, bạn phải gửi giấy tờ cho mỗi trẻ mà bạn đăng ký. Bạn nên gửi (các) giấy tờ Xác Minh Người Phụ Thuộc cùng với Health Benefits Application (Đơn Đăng Ký Phúc Lợi Y Tế) mà bạn đã hoàn thành.  Nếu không thể làm việc này, bạn phải gửi (các) giấy tờ Xác Minh Người Phụ Thuộc muộn nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2023. Nếu gửi riêng giấy tờ Xác Minh Người Phụ Thuộc, bạn hãy nhớ ghi rõ họ tên cũng như 4 chữ số cuối trong Số An Sinh Xã Hội của bạn.  Tìm hiểu thêm về các giấy tờ xác minh người phụ thuộc được chấp nhận.

Chương trình y tế được chỉ định dựa trên mã zip của bạn.

Nếu bạn sống ở Khu Vực Dịch Vụ Kaiser Permanente (trong khoảng cách 30 dặm (48 km) tính từ Kaiser Permanente of Washington (KPWA) hoặc từ một nhà cung cấp thuộc mạng lưới Kaiser Foundation of the Northwest (KPNW)), thì bạn đang tham gia chương trình KPWA hoặc KPNW, tùy theo mã ZIP của bạn. Nếu bạn sống ở ngoài Khu Vực Dịch Vụ Kaiser Permanente (KPWA và KPNW), thì bạn đang tham gia chương trình Aetna.

LƯU Ý: Nếu bạn thay đổi địa chỉ thì chương trình y tế của bạn có thể thay đổi. Nếu chương trình của bạn cần thay đổi dựa trên địa chỉ mới, bạn sẽ nhận được thông báo bằng văn bản về việc thay đổi chương trình.

Nếu bạn đăng ký cho trẻ phụ thuộc tham gia bảo hiểm, thì các con sẽ được đăng ký tham gia cùng một chương trình bảo hiểm như của bạn.

Con của bạn chỉ được đăng ký các phúc lợi chăm sóc sức khỏe thông qua SEIU 775 Benefits Group (tên chính thức là SEIU Healthcare NW Health Benefits Trust) một lần; nếu bạn và bạn đời sống chung đều tham gia bảo hiểm dành cho chăm sóc viên, thì con của bạn chỉ được bố hoặc mẹ đăng ký tham gia. Tuy nhiên, nếu bạn đời sống chung của bạn được hưởng bảo hiểm chăm sóc sức khỏe do một chủ lao động khác cung cấp, thì cả bố và mẹ đều có thể đăng ký cho con tham gia. Như vậy là con của bạn được tham gia 2 chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.

Bạn phải báo cáo số giờ đã làm cho chủ lao động trong vòng 60 ngày kể từ ngày làm việc sẽ được dùng để tính toán điều kiện hưởng phúc lợi. Chủ lao động của bạn sẽ báo cáo số giờ bạn đã làm cho SEIU 775 Benefits Group. Nếu bạn chậm trễ trong việc báo cáo số giờ làm, số giờ sẽ được ghi lại nhưng bảo hiểm sẽ không được gia hạn.

Ví dụ: số giờ bạn làm trong tháng 1 phải được báo cáo cho chủ lao động muộn nhất là ngày 31 tháng 3, và được SEIU 775 Benefits Group tiếp nhận từ chủ lao động muộn nhất là ngày 20 tháng 4 để bảo đảm bảo hiểm được tiếp tục gia hạn trong tháng 3.

Nếu phí đồng bảo hiểm không được khấu trừ vào tiền lương của bạn, thì bạn sẽ nhận được thông báo tự thanh toán để tiến hành thanh toán qua PayPal trên Health: My Plan hoặc qua séc hay ngân phiếu. Nếu bạn không thanh toán phí bảo hiểm cho người phụ thuộc, bảo hiểm sẽ bị mất hiệu lực.

Hãy gửi séc hoặc ngân phiếu cùng với thông báo tự thanh toán đã xé mở đến:

SEIU 775 Benefits Group
PO BOX 5349
Carol Stream, IL 60197-5349

Nếu bạn không muốn đăng ký bảo hiểm chăm sóc sức khỏe hoặc muốn chấm dứt bảo hiểm của bạn và/hoặc bảo hiểm dành cho người phụ thuộc (nếu bạn và/hoặc người phụ thuộc đã đăng ký), bạn có thể điền vào Waive Coverage Form (Mẫu Đơn Khước Từ Bảo Hiểm). Nếu chọn khước từ bảo hiểm, bạn sẽ không thể đăng ký lại cho đến giai đoạn Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) tiếp theo (từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 7 mỗi năm) hoặc cho đến khi bạn có một Biến Cố Cuộc Đời Đủ Điều Kiện (LQE).

Nếu bạn nộp đơn khước từ vào hoặc trước ngày 15 của tháng, bảo hiểm của bạn và/hoặc người phụ thuộc sẽ chấm dứt vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo. Nếu bạn nộp đơn khước từ trong khoảng từ ngày 16 đến ngày 31 của tháng, bảo hiểm của bạn và/hoặc người phụ thuộc sẽ chấm dứt vào ngày đầu tiên của tháng sau nữa.

Ví dụ: 

  • Nếu bạn nộp đơn khước từ trong khoảng từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 1, bảo hiểm của bạn sẽ chấm dứt vào ngày 1 tháng 2.
  • Nếu bạn nộp đơn khước từ trong khoảng từ ngày 16 đến ngày 31 tháng 1, bảo hiểm của bạn sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 3.

Tính Minh Bạch Của Chương Trình Sức Khỏe

Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, Quy Tắc Về Tính Minh Bạch trong Bảo Hiểm yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm y tế cung cấp thông tin về mức phí cho các dịch vụ sức khỏe được bao trả. Tính minh bạch về giá của chương trình sức khỏe sẽ giúp bạn nắm được mức phí của hạng mục hoặc dịch vụ được bao trả trước khi nhận được dịch vụ chăm sóc. Tìm hiểu thêm về Tính Minh Bạch Của Chương Trình Sức Khỏe.

Hỗ Trợ Về Phúc Lợi Y Tế

Nếu bạn có câu hỏi về các phúc lợi y tế hoặc cần được trợ giúp về ngôn ngữ, hãy gọi cho Dịch Vụ Khách Hàng của SEIU 775 Benefits Group theo số 1-877-606-6705 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:00 sáng đến 6:00 chiều (giờ Thái Bình Dương), trừ những ngày lễ sau:

  • Ngày Tết
  • Ngày Tưởng Niệm Liệt Sĩ
  • Ngày Quốc Khánh
  • Ngày Quốc Tế Lao Động
  • Ngày Lễ Tạ Ơn
  • Ngày Giáng Sinh