Tallaalada COVID-19 ee loogu talagalay Daryeel Bixiyeyaasha

针对看护人的 COVID-19 疫苗接种 |Tiêm Vắc-Xin COVID-19 cho Chăm Sóc Viên |Вакцинация от COVID-19 для помощников| 간병인을 위한 COVID-19 백신 접종 | لقاحات كوفيد-19 لمزودي الرعاية |የኮቪድ-19 ክትባት ለጤና ክብካቤ ሰጪዎች |Vacunas contra el COVID-19 para los cuidadores

Dhammaan Daryeel Bixiyeyaasha waxay Xaq u Leeyihiin Tallaalada COVID-19
oo Bilaash ah Bad-qabna leh.

Sida shaqaalaha safka hore uga jira daryeelka caafimaadka ee bixinaya daryeelka muhiimka ah, dhammaan daryeel bixiyeyaasha waxay xaq u leeyihiin inay ku helaan tallaalka COVID-19 si bilaasha ah, isla haddeertaan.

Tallaalka wuu wanaagsan yahay, waxaana la siiyay in ka badan 70 milyan oo qof, Washington State Department of Health (Waaxda Caafimaadka Gobalka Washington) waxay ku talineysaa inaad adigana goordhaw qaadato tallaalka.

Si aad tallaalka u qaadato, waxaad u baahan tahay:

 1. Inaad goob kuu dhaw raadsato oo aad isa soo qorto, adiga oo raacaya tilmaamaha “Get Scheduled” (“Is Qor”) ee hoose.
 2. Caddeyn soo qaado inaad xaq u leedahay, si aad ula timaado ballantaada tallaalka.

Qaab kale oo wanaagsan oo aad ku ilaalin karto caafimaadkaaga xilligan jiilaalka waa inaad qaadato tallaalka hargabka. Wax badan ka soo baro bogga Dhigaalada Tallaalka Hargabka.

 

 

Is Qor

Sida aad ku heleyso tallaalka bilaashka ah waxaa go’aaminaya deegaankaaga iyo ceymiskaaga daryeelka caafimaadka. Si aad isku qorto, guji “+” ee ku xigta faahfaahinta hoose ee adiga ku khuseysa.

 1. Daryeel bixiyeyaasha leh ceymiska Kaiser Permanente Washington (KPWA), ee ku nool agagaarka Puget Sound ama Spokane .
 2. Daryeel bixiyeyaasha leh ceymiska Kaiser Permanente Northwest (KPNW) ee ku nool Degmooyinka Clark ama Cowlitz ee Koonfur Galbeed ee Washington.
 3. Daryeel bixiyeyaasha Washington ee leh nooc kasta oo kale oo ceymiska daryeelka caafimaadka ah (ama aanan LAHAYN ceymiska daryeelka caafimaadka), AMA heysta ceymiska noolasha KPWA oo ka baxsan goobaha Puget Sound ama Spokane.
Hadii aad heysato ceymiska daryeelka caafimaadka oo aad ka qaadatay KPWA, waxaa jira 2 qaab oo aad ku qaadan karto ballantaada tallaalka:
 1. Buuxi sahanka aragtida dhakhtarka onleenka ah ee KPWA.
  • Si aad u buuxiso sahanka, waxaad u baahan tahay inaad gasho KPWA. Haddii aadan ka furanin akoon onleen ah KPWA, raac tilmaamahan.
  • Ka jawaab su’aalaha sahanka.
  • Marka la soo badhigo dhamaadka sahanka, isku qor ballamaha tallaalkaaga.
 2. Wac 1-800-352-3610.
  • Isticmaal qaabkan hadii aad ku hadasho luuqad aan Ingiriis ahayn oo aad jeclaan lahayd adeegyo turjumaad ama haddii aadan sameysan karin akoon onleen ah.

Haddii aad ku nooshahay aagga Spokane, waxaad sidookale ballan ka qaadan kartaa rugta tallaalka ee ku taala Spokane Arena (720 W Mallon Ave, Spokane, WA 99201), oo furan Isniinta illaa Jimcaha, laga bilaabo 9 a.m. ilaa iyo 5 p.m. iyo Sabtida iyo Axada, laga bilaabo 9 a.m. ilaa iyo 3 p.m.

Waxaa jira 2 qaab oo aad kaga qaadan karto ballantaada tallaalka KPNW:
 1. Gal kp.org/appointments ama isticmaal app-ka Kaiser Permanente. Haddii aadan wali yeelanin akoon onleen ah, eeg tilmaamaha aad ku sameysan karto mid.
  • Guji “schedule appointment” (“qabo ballanta.”)
  • Dooro “COVID19 Vaccine” (“Tallaalka COVID19.”)
  • Dooro “Dose 1.” (“Kuuraha 1-aad.”)
  • Marki lagu weeydiiyo inaad leedahay lambarka loo-shaqeeyaha, haddii aadan lahayn, waa caadi. Kaga jawaab kaliya “maya.”
  • Marka ay su’aasha ku xigto soo baxdo, oo ay ku weydiiso haddii aad ku jirto Phase 1a, kaga jawaab “haa.”
  • U dooro goob, taariikh iyo waqti ballantaada.
 2. Wac 1-800-813-2000.

KPNW waxay haddeer tallaal siineysaa xubnayaasha ku jira Phase 1a. Sikastaba ha aahaatee, iyyada oo ay ugu wacan tahay tirada yar ee tallaalka ee laga helay maamullada caafimaadka fayo-dhowrka, tirada ballamaha la heli karo aad bey u yaryihiin.

Haddii aad ballan heli weydo, waxaa kuu furan saddex wado:

 1. Maalin kale isku day adiga oo galaya kp.org/appointments ama wacaya 1-800-813-2000. Ballamo dheeraad ah ayaa loo soo geliyaa si joogta ah.
 2. Hadii aad ku nooshahay Ridgefield meel u dhaw, waxaad ballan ka qaadan kartaa rugta caafimaadka tallaalka ballaaran ee Clark County Fairgrounds (17402 NE Delfel Rd, Ridgefield, WA 98642), oo fuaran Talaadada ilaa iyo Jimcaha, 9 a.m. ilaa iyo 5 p.m. Haddii aadan isticmaali karin foomka onleenka ah, waxaad wici kartaa 1-800-525-0127 (riix #).
 3. Ka hel tallaalkaaga bixiyaha kale ee tallaalka COVID-19 oo uu ansixiyay gobbalka.
Waxaa jira gooba badan oo bixinaya tallaalada COVID-19. Raadi goobta kuug dhaw adiga oo booqanaya bogga intarnetka Washington State Department of Health (Waaxda Caafimaadka Gobalka Washington) ee Goobaha Tallaalada oo raac tilmaamahooda isku qorista tallaalka ee shaqaalaha daryeelka caafimaadka Phase 1a.
Ka hor inta aadan doonanin tallaalkaaga, raac tilmaamaha ku yaala boggan ee ku saabsan helidda aqoonsiyadaada (caddee inaad xaq u leedahay qaadashada tallaalka).
Haddii aad ku nooshahay Degmada Clark, aagga Spokane, Tri-Cities ama Wenatchee, rugahan caafimaadka ee tallaalka ballaaran ayaa sidoo kale la heli karaa. Hadii aadan isticmaali karin foomamka onleenka ee hoos ku lifaaqan, waxaad wici kartaa 1-800-525-0127 (riix #).
 • Degmada Clark
  • Ballan sameyso.
  • Xagee: Clark County Fairgrounds (17402 NE Delfel Rd, Ridgefield, WA 98642).
  • Furan: Talaadada ilaa iyo Jimcaha, laga bilaabo 9 a.m. ilaa iyo 5 p.m.
 • Spokane
  • Ballan sameyso.
  • Xagee: Spokane Arena (720 W Mallon Ave, Spokane, WA 99201).
  • Furan: Isniin ilaa yo Jimce, laga bilaabo 9 a.m. ilaa iyo 5 p.m. iyo Sabtida iyo Axada, laga bilaabo 9 a.m. ilaa iyo 3 p.m.
 • Tri-Cities
  • Ballan sameyso.
  • Xagee: Benton County Fairgrounds (1500 S Oak St, Kennewick WA, 99336).
  • Furan: Talaadada ilaa iyo Sabtida, 9 a.m. ilaa iyo 6 p.m.
 • Wenatchee
  • Ballan sameyso.
  • Xagee: Town Toyota Center (1300 Walla Walla Ave, Wenatchee, WA 98801).
  • Furan: Talaadada ilaa iyo Sabtida, laga bilaabo 9 a.m. ilaa iyo 6 p.m.

Soo Qaado Caddeynta Muujineysa Inaad Xaq U Leedahay

Waxaa lagu weeydiin doonaa inaad caddeyso inaad xaq u leedahay inaad qaadato tallaalka. Waxaa jira laba nooc oo aad ku caddeyn karto midan:
 1. Soo Degso Warqada Xaqiijinta Tallaalka ee DSHS. Soo daabac ama taleefonkaaga ka tus bixiyaha tallaalka.
 2. Isticmaal bogga intarnetka Phase Finder ee Washington State Department of Health, DOH (Waaxda Caafimaadka Gobalka Washington). Hubso inaad:
  • Bogga 5-aad, kaga jawaabto “HAA” su’aasha “Miyaad ka shaqeysaa goob caafimaad?”
  • Sawir ka qaad shaashada taleefonka ama soo dawac bogga ugu danbeeya ee wata magacaaga, kaas oo xaqiijinaya xaq yeelashadaada.

Macluumaadka Tallaalka

Su'aalo?

Haddii aad qabtid wax su’aalo ah oo ku saabsan tallaalada, fadlan soo wac, 1-877-606-6705. Fadlan ha wicin Member Resource Center (MRC) (Xarunta Macluumaadka Xubnaha), maadaama ay helayaan wicitaano tiro badan oo aysan awood u lahayn inay ku caawiyaan.