Taageerada Luuqadda

Ver en español | 查看中文 | 한국어로 보기 | Посмотреть на русском | Xem bằng tiếng việt | አማርኛ | عربى

Koorsoyin sida dhamaystiran loo turjumay waxay awood kuu siinayaan inaad hesho khibrado waxbarasho oo tayo sare leh.

Xitaa haddii aad si fiican ugu hadasho Ingiriisiga ama aad rabto inaad barato Ingiriisiga, koorsada aad ku qaadato luuqaddaada koowaad ayaa ku habboon karta inay kuu diyaariso inaad guulaysato oo aad si dhakhso leh ugu shaqeyso daryeel bixiye ahaan.

Xarunta Macluumaadka Xubnaha (MRC) ayaa kaa caawin karta inaad hesho koorsoooyinka Tababarka Aasaasiga Ah ama Waxbarashadda Dadka Wawayn (CE) ee kuu dhaw oo aad ku hesho luuqadda aad jeceshahay markaad soo wacdo si aad isku diiwaangeliso. Ka wac MRC lambarka 1-866-371-3200, 8 a.m. ilaa 4:30 p.m., Isniin ilaa iyo Jimce. Ama, iimayl ugu dir mrc@myseiubenefits.org.

Wax badan ka ogoow taageerada luqadda ee:

Koorsooyinka Tabbabarka Aasaasiga ah

Koorsooyinka Tababarka Aasaasiga Ah oo si dhamaystiran loo fasiray ayaa lagu heli karaa ilaa iyo 9 luuqadood oo kala duwan iyo Ingiriis. Waxaad codsan kartaa turjubaan xirfadle ah haddii aysan jirin wax koorsooyin ah oo kuu dhaw.

Luuqadaha waxaa ka mid ah:

 • Isbaanish
 • Ruush
 • Cantonese
 • Carabi
 • Amxaar
 • Kuuriyaan
 • Fiyatnaamiis
 • Cambodian
 • Somali

Haddii aad samaynayso koorsada Tabbabarka Aasaasiga ah oo Ingiriis ah oo leh turjubaan, agabyada koorsada oo la turjuma ayaa lagu bixin karaa:

 • Amxaar
 • Nepali
 • Samoan
 • Tagalog
 • Ukrainian
 • Laotian
 • Farsi
 • Punjabi

Haddii aad ku hadasho mid ka mid ah luqadahaan, waxaad uga baahan doontaa turjumaan fasalka, laakiin waxaad heli doontaa xoogaa agab ah oo ku qoran luqadaada.

Codso Turjubaan Xirfadle oo Bilaash ah

Haddii aysan jirin koorsooyinka Tabbabarka Aasaasiga ah ee la xaadiro oo ku baxa luuqadda aad rabto oo laga heli karo meel 50 mayl u jirta aaggaaga, ka wac Xarunta Macluumaadka Xubnaha (MRC) lambarka 1-866-371-3200, 8 a.m. ilaa iyo 4:30 p.m., Isniin ilaa iyo Jimce si aad u codsato turjubaan xirfadle ah oo bilaash ah. Ama, iimayl ugu dir mrc@myseiubenefits.org.

Adiga misa loo-shaqeeyahaaga waa inuu diro codsiga turjubaanka 3-4 toddobaad ka hor taariikhda uu bilaabanayo Tabbabarkaaga Aasaasiga Ah.

Koorsooyinka CE

Dhammaan Caawiyeyaasha Daryeelka Guriga ee Caadiga ah (HCA-yada) iyo Adeeg Bixiyeyaasha Ilmaha Qaangaarka ah waxaa qasab ah inay bogaan 12 dhibcood oo CE ah sanad walbo ka hor taariikhdooda dhalashada.

Haddii aad bogaysid CE-yada, waxaad jira 2 nooc oo turjubaan oo kala duwan oo aad kala heli karto:

 • Turjubaanada Xirfada Leh.
 • Turjubaanada Bulshada.

Turjubaanka Xirfada Leh

Koorsooyinka qaar ee CE ee aqoon kororsiga onleenka ah iyo kuwa loo xaadirido qof ahaanta ee macalinka uu daadihiyo ayaa lagu bixin karaa luuqada aad doorbideyso. Waxaad wici kartaa MRC si aad u hesho oo aad iskuugu diiwaangeliso koorsooyinkan. Waxay kuu sheegi karaan fasalada la heli karo.

Haddii aysan jirin CE-yada qof ahaanta loo xaadiro ama aqoon kororsiyo onleen ah oo lagu heli karo luuqadda aad doorbideyso, MRC ayaa kaa caawin karta inaad codsato turjubaan xirfadle oo bilaash ah.

Codsashada Turjubaanka Xirfadlaha Ah ee Koorsooyinka Qof Ahaanta Loo Xaadiro

Codsiyada turjubaanka xirfada leh waa in loo gudbiyaa MRC. Ka wac MRC lambarka 1-866-371-3200 ama iimayl ugu dir mrc@myseiubenefits.org si aad isku diiwaangeliso oo aad u codsato taageerada luuqadda. Waxaa la heli karaa laga bilaabo 8 a.m. ilaa iyo 4:30 p.m., Isniin ilaa iyo Jimce.

Turjubaanka Bulshada

Waxaad u isticmaali kartaa turjubaanka bulshada aqoon kororsiyada onleenka ah iyo CE-yada onleenka ah. Turjumaanka bulshada waa saaxiib ama qaraabo ka wayn da’da 18 oo aanan ahayn macmiilkaaga.

Marki laga hadlo CE-yada onleenka ah, uma baahnid inaad ogaysiiso MRC inaad isticmaali doontid turjubaanka bulshada. Baro sida la iskuugu diiwaangeliyo CE-yada onleenka ah.

Codsiyada Turjubaanada Bulshada ee Aqoon Kororsiyada Onleenka Ah

Marki laga hadlo aqoon kororsiga onleenka ah, ee tooska ah ee uu daadihiyo macalinka, waa inaad ogaysiiso MRC inuu jiro turjubaanka bulshada oo ku caawin doona inta lagu jiro koorsada. Waxaad mas’uul ka tahay inaad u sheegto turjubaanka xilliga fasalka la qaban doono.

Waxaad u sheegi kartaa MRC markaad isdiiwaangelinayso ama ka dib markaad isku diiwaangeliso aqoon kororsiga onleenka ah. Ka wac MRC lambarka 1-866-371-3200, 8 a.m. ilaa 4:30 p.m., Isniin ilaa iyo Jimce. Ama, iimayl ugu dir mrc@myseiubenefits.org.

Ma uga baahan tahay Taageerada Luuqadda dhanka Tababarka ama Dheefaha Caafimaadka?

Ka wac MRC 1-866-371-3200 ama nagala soo xidhiidh xagga hoose oo wakiil ayaa su’aashaada kaga jawaabi doona luqadaada.

• Carabi
• Cantonese
• Kamboodiya
• Kuuriyaan
• Soomaali
• Laotian
• Isbaanish
• Samoan
• Ruush
• Tagalog
• Yukreeniyaan
• Fiyatnaamiis

 

Beddel Dookhaaga Luqadda

Haddii aad u baahan tahay inaad ka beddesho dookhyada luqadaada ee Dheefahayga, kala xidhiidh MRC 1-866-371-3200 ama iimayl u dir MRC@myseiubenfits.org.