Chương Trình Đào Tạo Chăm Sóc Viên Về Dịch COVID-19 (vi-rút corona)

Các liên kết khác liên quan đến COVID-19: Câu Hỏi Liên Quan Đến COVID-19 Của Chăm Sóc Viên | PPE | Phúc Lợi Y Tế | Bảo Hiểm Y Tế Liên Tục

Chúng tôi vẫn đang theo dõi tình hình bùng phát dịch COVID-19 (vi-rút corona) trong thời gian gần đây và cam kết bảo vệ sức khỏe cũng như đời sống của bạn trong khoảng thời gian này. Hãy truy cập vào trang này để nhận thông tin mới nhất và các câu hỏi liên quan đến chương trình đào tạo của bạn.

Lần cập nhật gần đây nhất: Ngày 10 tháng 5.

Member Resource Center (Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên - MRC)

Chúng tôi sẽ công bố về bất kỳ thời gian nào MRC sẽ đóng cửa trong tương lai trên myseiubenefits.org và đăng lên Facebook. Hiện tại, MRC đã điều chỉnh giờ làm việc. Bạn có thể liên hệ với họ trong khoảng thời gian từ 8:00 đến 16:30 theo giờ Thái Bình Dương.

Điều Chỉnh Lịch Học

Tất cả các lớp học trực tiếp đã được lên lịch đều bị hủy. Các lớp sẽ được đặt lại lịch học ngay sau khi vấn đề an toàn cho chăm sóc viên và giảng viên được đảm bảo, theo sự chỉ đạo của quan chức nhà nước. Khi các lớp được đặt lại lịch học, chúng tôi sẽ liên hệ với các chăm sóc viên đã bị quá thời hạn trước tiên.
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để cung cấp thêm thông tin về việc điều chỉnh lịch học.
Basic Training 70 (Khóa Đào Tạo Cơ Bản 70), Basic Training 30 Skills Lab (Phòng Lab Kỹ Năng của Khóa Đào Tạo Cơ Bản 30), Basic Training 7 (Khóa Đào Tạo Cơ Bản 7)

Chúng tôi sẽ điều chỉnh lịch học cho khóa đào tạo của bạn. Sau khi điều chỉnh lịch học, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để cung cấp thông tin chi tiết. Bạn không cần gọi cho MRC. Bạn có thể tìm thấy thông tin về thời hạn đào tạo trong phần dưới đây.

Đào Tạo Nâng Cao
Chúng tôi sẽ điều chỉnh lịch học cho khóa đào tạo của bạn. Bạn sẽ không phải tham gia bất kỳ lớp học nào mà bạn đã tham dự. Bạn sẽ tiếp tục hoàn thành những nội dung còn lại của khóa Đào Tạo Nâng Cao theo lịch đã điều chỉnh*. Bạn có thể tham gia các khóa học Giáo Dục Thường Xuyên (CE) trực tuyến nếu cần 12 tín chỉ CE sau khi hoàn thành Khóa Đào Tạo Nâng Cao theo yêu cầu hàng năm (xem hướng dẫn bên dưới).

*Nếu bạn chưa hoàn thành chương trình đào tạo, vui lòng giữ Chromebook và mang trở lại lớp bạn theo lịch đã điều chỉnh. Nếu bạn không thể tham gia lại chương trình đào tạo theo lịch đã điều chỉnh, vui lòng liên hệ với devicehelp@myseiubenefits.org để được hướng dẫn cách trả lại Chromebook.

Giáo Dục Thường Xuyên (CE)

  • Nếu bạn đã đăng ký tham gia một khóa Giáo Dục Thường Xuyên trực tiếp, thì chúng tôi sẽ rút tên bạn khỏi khóa học đó để bạn có thể đăng ký tham gia các khóa học trực tuyến. Vui lòng chờ đợi trong khi chúng tôi xử lý yêu cầu của bạn.
  • Bạn có thể dễ dàng hoàn thành các tín chỉ CE trực tuyến. Chúng tôi cung cấp cho bạn hơn 60 khóa học CE trực tuyến và các hội thảo trên web. Bạn có thể đăng ký tham gia bằng cách đăng nhập vào My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi). Bạn cần được trợ giúp đăng ký tham gia? Hãy làm theo các hướng dẫn hữu ích này.
  • Khóa Học bằng Ngôn Ngữ Khác: Bạn cũng có thể tham gia nhiều khóa học CE trực tuyến bằng tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.
  • Nếu bạn đã đăng ký tham gia khóa học bằng một ngôn ngữ không có trong danh sách nêu trên, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn về việc điều chỉnh lịch học.

Xin lưu ý: Chúng tôi sẽ hủy bỏ và không điều chỉnh lịch học cho các khóa học CE trực tiếp. Bạn nên đăng ký tham gia các khóa học trực tuyến.

Thủ Tục Ủy Nhiệm Y Tá, Bồi Dưỡng Kỹ Năng
Chúng tôi sẽ điều chỉnh lịch học cho khóa đào tạo của bạn. Sau khi điều chỉnh lịch học, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để cung cấp thông tin chi tiết.

Thời Hạn Đào Tạo và Cơ Sở Kiểm Tra

Tiểu Bang Washington đã gia hạn hoàn thành các yêu cầu về chương trình giáo dục thường xuyên và đào tạo chăm sóc viên đến ngày 31/05/2020 hoặc đến khi kết thúc Tình Trạng Khẩn Cấp do dịch COVID-19, tùy theo thời gian nào đến sớm hơn.

Sở Y Tế (DOH) cũng đã gia hạn thời gian miễn chứng nhận đến hết ngày 30/09/2020.

Nhà khảo thí ủy quyền đã tạm thời đóng cửa tất cả các cơ sở kiểm tra. Do đó, Sở Dịch Vụ Y Tế và Xã Hội (DSHS) đã tạm thời sửa đổi các chương trình chứng nhận nhà cung cấp cho cả Nhà Cung Cấp Cá Nhân và Nhà Cung Cấp Đại Lý. Điều này có nghĩa là chúng tôi tạm hoãn thời hạn hoàn thành và chăm sóc viên có thể tiếp tục làm việc ngay cả khi họ chưa hoàn thành khóa đào tạo cơ bản hoặc khóa chứng nhận Chăm Sóc Viên Tại Nhà. Chăm sóc viên vẫn cần hoàn thành khóa đào tạo và chứng nhận này sau khi các khóa học này tiếp tục.

Chúng tôi cũng đã tạm hoãn thời hạn hoàn thành các yêu cầu về CE. Nếu việc đóng cửa lớp đã làm ảnh hưởng đến thời hạn hoàn thành chương trình CE hàng năm của bạn, thì bạn vẫn có thể làm việc với vai trò là chăm sóc viên. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể hoàn thành yêu cầu về CE của mình bằng cách chọn từ hơn 60 khóa học CE trực tuyến và hội thảo trên web. Hãy đăng ký tham gia bằng cách đăng nhập vào My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi).

Phúc Lợi Y Tế và Hỗ Trợ Hưu Trí

Nếu MRC đóng cửa và bạn có câu hỏi về các phúc lợi y tế của mình hoặc điều kiện để nhận được các phúc lợi đó, hay câu hỏi về chương trình hưu trí an toàn dành cho bạn, vui lòng gọi theo số 1-866-770-1917. Bạn cũng có thể tìm thông tin về vấn đề y tế và hưu trí tại www.myplanbg.org.

Nếu bạn đang tìm thông tin về sức khỏe liên quan đến dịch COVID-19, vui lòng truy cập vào trang Nguồn Trợ Giúp về COVID-19 có chứa thông tin mới nhất và chính xác nhất.

Trong thời gian có hạn, nếu bạn làm việc ít hơn thời gian quy định là 80 giờ mỗi tháng do COVID-19, thì bạn vẫn nhận được bảo hiểm y tế liên tục với điều kiện là bạn được bao trả bảo hiểm y tế thông qua SEIU 775 Benefits Group. Tìm hiểu thêm.