Dukumiintiyada Ka Qaybgalaha

Dukumiintiyada Qorshaha Ceymiska

Kuwani hoose waa isku soo uruurinta rasmiga ah ee qaynuunada iyo sharciyada la xiriira Qorshaha Howlgabnimada Sugan.

Dukumiintiyadan waxaa sidoo kale laga heli karaa akoonkaaga Retirement: My Plan .

Dukumiintiyada Kale

Markaad wax biirin ka codsado akoonkaaga hawlgabka, waxaad u baahan doontaa inaad caddayso aqoonsigaaga waxyaabaha sida magacagaaga sharciga ah iyo da’daada. Waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad hal dukumiinti u gudbiso caddayn ahaan.

Caawin aad Ku Heli Karto Luuqadaada

Haddii aad qabto su’aalo ku saabsan Qorshaha Howlgabnimada Sugan ama aad u baahan tahay caawin aad ku hesho luuqadaada, fadlan kala xiriir Wakiilka Howlgabnimada Sugan lambarka 1-800-726-8303, 5 a.m. ilaa iyo 6 p.m. Pacific Time, Isniin – Jimce.

Wakhtiga Ayaa Ah Saaxiibkaaga Ugu Wanaagsan ee Wax Kaydinta. Daawo Sida Ay Lacagtaada U Badato! 

Loo-shaqeeyeyaasha wax ku soo biiriyo sanduuqa hawlgabnimada: 

 • State of Washington (Individual Providers)
 • Addus HomeCare
 • Amicable HealthCare
 • Catholic Community Services
 • CDWA
 • Chesterfield Services
 • Concerned Citizens
 • First Choice In-Home Care
 • Full Life Care
 • Korean Women’s Association
 • Millennia
 • ResCare Human Services a.k.a. BrightSpring/All Ways Caring
 • All Ways Caring