Tài Liệu Dành Cho Người Tham Gia

Tài Liệu Về Chương Trình

Sau đây là bộ chính sách và luật chính thức liên quan đến Secure Retirement Plan (Chương Trình Hưu Trí An Toàn).

Các tài liệu này cũng có trên tài khoản Retirement: My Plan của bạn.

Các Tài Liệu khác

Khi yêu cầu phân phối từ tài khoản hưu trí của mình, bạn sẽ cần xác minh danh tính của bạn đối với những thông tin như tên pháp lý và tuổi. Bạn chỉ cần gửi một tài liệu để xác minh.

 • Age Verification Form (Biểu Mẫu Xác Minh Tuổi) cho biết các hình thức xác minh danh tính để yêu cầu phân phối.

Trợ Giúp Về Ngôn Ngữ Của Bạn

Nếu bạn có câu hỏi về Secure Retirement Plan (Chương Trình Hưu Trí An Toàn) hoặc cần trợ giúp về ngôn ngữ, hãy liên hệ với Đại Diện Hưu Trí An Toàn theo số 1-800-726-8303, từ 5 giờ sáng tới 6 giờ chiều theo Giờ Thái Bình Dương, Thứ Hai tới Thứ Sáu.

Thời Gian Là Người Bạn Tốt Nhất Giúp Bạn Tiết Kiệm. Xem Tiền Của Bạn Tăng Lên Như Thế Nào! 

Những chủ lao động đóng góp vào quỹ hưu trí: 

 • State of Washington (Individual Providers)
 • Addus HomeCare
 • Amicable HealthCare
 • Catholic Community Services
 • CDWA
 • Chesterfield Services
 • Concerned Citizens
 • First Choice In-Home Care
 • Full Life Care
 • Korean Women’s Association
 • Millennia
 • ResCare Human Services a.k.a. BrightSpring/All Ways Caring
 • • All Ways Caring