Cố Vấn Nghề Nghiệp

Yêu cầu trợ giúp về hoạt động học tập và cấp chứng chỉ

Ver en español | 查看中文 | 한국어로 보기 | Посмотреть на русском | አማርኛ | عربى | Soomaali

Nếu bạn là chăm sóc viên đang tham gia Khóa Đào Tạo Cơ Bản và sắp trở thành Hộ Lý Chăm Sóc Tại Nhà (HCA) được cấp chứng chỉ, bạn có thể yêu cầu Cố Vấn Nghề Nghiệp trợ giúp và hỗ trợ!

Cố Vấn Nghề Nghiệp là những chăm sóc viên đã được cấp chứng chỉ, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc và huấn luyện những chăm sóc viên khác trong suốt quá trình xin cấp chứng chỉ.

Bạn có thể yêu cầu hỗ trợ bằng cách:

 • Tham dự Hội Thảo Trực Tuyến Trình Diễn Kỹ Năng Trên Web
 • Đặt lịch phiên hỗ trợ qua điện thoại trong 30 phút.
 • Gửi email cho Cố Vấn Nghề Nghiệp.

Phiên hỗ trợ 30 phút (Qua điện thoại)

Bạn có thể đặt lịch hỗ trợ qua điện thoại trong 30 phút với Cố Vấn Nghề Nghiệp. Phiên hỗ trợ này có thể giúp bạn củng cố các kỹ năng đã học trên lớp và tự tin hơn khi cung cấp dịch vụ chăm sóc. Bạn có thể đặt lịch hỗ trợ qua điện thoại bất kỳ lúc nào — khi bạn bắt đầu công việc chăm sóc viên, khi bạn chuẩn bị cho kỳ thi xin cấp chứng chỉ HCA hoặc thậm chí sau khi bạn đã tham dự và vượt qua kỳ thi. Yêu cầu trợ giúp về:

 • Các kỹ năng trong Khóa Đào Tạo Cơ Bản
 • Sự tự tin khi cung cấp dịch vụ chăm sóc
 • Các mẹo cung cấp dịch vụ chăm sóc.
 • Quá trình cấp chứng chỉ HCA, bao gồm cả giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi.

Bạn có thể đặt lịch hỗ trợ qua điện thoại bất kỳ lúc nào từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Gọi điện hoặc gửi email để đặt lịch cho phiên hỗ trợ theo số: 855-803-2095 hoặc địa chỉ Peer.Mentorship@myseiubenefits.org

 

Buổi Trình Diễn Kỹ Năng (Trực Tiếp, Hội Thảo Trực Tuyến Trên Web)

Cố Vấn Nghề Nghiệp sẽ tổ chức các buổi trình diễn kỹ năng hàng tuần, dành cho những chăm sóc viên muốn củng cố các kỹ năng đã học trong khóa đào tạo. Các hội thảo trên web được tổ chức vào mỗi Thứ Sáu, từ 11 – 12 giờ trưa và từ 5 – 6 giờ chiều.

Hãy gọi điện hoặc gửi email cho Cố Vấn Nghề Nghiệp theo số 855-803-2095 hoặc địa chỉ Peer.Mentorship@myseiubenefits.org để đăng ký tham gia hội thảo trên web.

 

Thông Tin về Email/Điện Thoại và Giờ Làm Việc của Cố Vấn Nghề Nghiệp

Đội ngũ Cố Vấn Nghề Nghiệp sẽ làm việc từ 9 giờ sáng – 5 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Khi bạn gọi điện, đội ngũ Cố Vấn Nghề Nghiệp có thể đang hỗ trợ những chăm sóc viên khác. Vui lòng để lại lời nhắn và thời điểm thuận tiện nhất để đội ngũ cố vấn gọi lại cho bạn. Đội ngũ Cố Vấn Nghề Nghiệp sẽ liên hệ lại trong vòng 24-48 giờ.

Bạn có thể liên hệ với họ theo số 855-803-2095 hoặc địa chỉ email Peer.Mentorship@myseiubenefits.org.

Bạn Cần Trợ Giúp Bằng Một Ngôn Ngữ Khác?

Ngoài tiếng Anh, bạn có thể trò chuyện với đội ngũ Cố Vấn Nghề Nghiệp bằng các ngôn ngữ sau:

 1. Tiếng Quảng Đông
 2. Tiếng Quan thoại
 3. Tiếng Việt
 4. Tiếng Tigrinya
 5. Tiếng Amhara
 6. Tiếng Tây Ban Nha
 7. Tiếng Ả Rập
 8. Tiếng Somali
 9. Tất cả các ngôn ngữ khác có thể được cung cấp qua dịch vụ thông dịch trên điện thoại.

Scroll down below to sign up for our free online session!

Are you new to caregiving? Could use some support, encouragement or guidance?        

We understand being a new caregiver can be both gratifying and overwhelming. It’s important to us to support you on your path to success. We’ve set up a Peer Mentor support line for you to call when you’re looking for skills or training support or when you just want to talk with someone who can relate to what you’re going through.

Our Peer Mentors are certified Home Care Aides trained to support you. Mentors can help:

 • Clarify expectations as you prepare for training
 • Coach or tutor you throughout Basic Training
 • Apply skills learned in training to the realities on-the-job
 • Guide you through a professional challenge or dilemma
 • Be a resource to discuss professional growth opportunities
 • Provide general support or encouragement

Contact an experienced peer mentor today at 855-803-2095 (toll-free) or email us at peer.mentorship@myseiubenefits.org.

Support line hours are Monday-Friday, 10 a.m.–5 p.m. Please leave a message if a mentor is not immediately available. You will receive a call back within one business day.

Do you have questions about the exam process for Home Care Aide Certification? We can help with our FREE online session!

Register for our online session where we’ll cover the basics – from the DOH application, to the Prometric emails, to the exam itself.

During the session, we’ll also answer any questions you may have.

You’re only registered if you see “Your response has been recorded” after hitting submit.

Loading…

 • Individuals who have completed Orientation & Safety
 • Students enrolled in/waiting to take Basic Training 70
 • Individuals preparing to take or re-take the certification exam
 • Newly certified Home Care Aides

Students may receive an email or a call from a peer mentor to offer assistance. Students can also call peer mentors at any time at 855-803-2095 or by email at peer.mentorship@myseiubenefits.org.

Peer mentorship can reduce anxiety by providing clarity around the realities of being a Home Care Aide and helping you navigate the process of working toward certification.

Students who received support say they experienced improved confidence in their skills and reduced test anxiety, and report feeling more prepared for the certification exam.

Students can use up to 12 free hours of peer mentoring support.

Peer mentoring is one-on-one support through phone and email to provide general encouragement to acquire new skills as you navigate caregiving.

The Member Resource Center (MRC) can help answer questions about health care benefits, retirement benefits, and training schedules. The Member Resource Center is available to support you Monday through Friday from 8 a.m. to 6 p.m. You can reach the MRC at 1-866-371-3200 or via email at MRC@myseiubenefits.org.

Contact a peer mentor today at 855-803-2095 or email us at peer.mentorship@myseiubenefits.org.