Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) diễn ra từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 7

Hãy đăng ký tham gia hoặc thực hiện thay đổi đối với bảo hiểm của bạn!

Ver en español | 查看中文 | 한국어로 보기 | Посмотреть на русском | Xem bằng tiếng việt | Переглянути укр | عربى | មើលជាភាសាខ្មែរ | Soomaali | ਪੰਜਾਬੀ

 

Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) diễn ra từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 7! Giờ là lúc nộp đơn đăng ký tham gia bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho chính bạn và con của bạn hoặc thực hiện thay đổi đối với bảo hiểm hiện có.

ĐIỂM MỚI TRONG NĂM NAY! Hãy cho con tham gia loại bảo hiểm y tế và nha khoa chất lượng cao giống như bạn! Giờ đây, bạn có thể đăng ký cho con mình trong Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế).

Tìm Hiểu Thêm

Những Phúc Lợi Bạn Nhận Được

Chỉ với $25 mỗi tháng, bạn sẽ nhận được các phúc lợi sau đây:

 • Thăm Khám Miễn Phí Bác Sĩ Chăm Sóc Sức Khỏe Ban Đầu
 • Y Tế
 • Nha Khoa
 • Chỉnh Hình Răng Mặt
 • Thị Lực
 • Thính Lực
 • Vô Sinh
 • Chăm Sóc Điều Trị Chuyển Giới
 • Thuốc Kê Đơn
 • Chăm Sóc Thay Thế
 • Chăm Sóc Bằng Thuật Nắn Cột Sống
 • Sức Khỏe Cảm Xúc

Hiện Đã Có Thêm Các Phúc Lợi Khác

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 8, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe dành cho chăm sóc viên cũng sẽ bao gồm:

 • Khoản đồng thanh toán $0 cho insulin thuộc loại thuốc chính hiệu ưu tiên hoặc thuốc gốc ưu tiên.
 • Dịch vụ chăm sóc thay thế tăng cường (chẳng hạn như châm cứu và chăm sóc bằng thuật nắn cột sống) được bao trả cho tối đa 20 lần khám mỗi năm.
 • Dịch vụ chăm sóc bằng liệu pháp thiên nhiên không giới hạn.
 • Cải thiện phúc lợi dành cho người vô sinh, bao gồm cả một phúc lợi mới về nhà thuốc nhằm đáp ứng các nhu cầu về sinh sản.

 

Bạn Cũng Được Hưởng Phúc Lợi Thính Lực Mà Không Phải ĐồngThanh Toán! 

Thông qua phúc lợi EPIC Hearing, bạn có thể được nhận thiết bị trợ thính trị giá tới $1.200 cho từng tai mà không phải đồng thanh toán cũng như thăm khám trực tiếp hay trực tuyến. Tìm hiểu thêm về EPIC Hearing.

 

 

Thông Tin Về Chương Trình Sức Khỏe

Bạn được hưởng bảo hiểm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, có mức phí phải chăng dành cho chăm sóc viên. Chương trình sức khỏe cụ thể dành cho bạn được tự động chỉ định dựa trên mã ZIP của bạn. Bạn có thể lựa chọn trong số 2 chương trình nha khoa: Delta Dental hoặc Willamette Dental.

Để biết thêm thông tin về chương trình cụ thể dành cho bạn hoặc để xem Tài Liệu Hướng Dẫn Về Phúc Lợi Y Tế, hãy chọn chương trình sức khỏe của bạn ở bên dưới.

KPWA HMO
KPNW HMO
Aetna PPO KPWA POS

Nhận Thông Tin Về KPWA HMO

Nhận Thông Tin Về KPNW HMO

Nhận Thông Tin Về Aetna PPO

Nhận Thông Tin Về KPWA POS

KPWA HMO = Kaiser Permanente Washington HMO, KPNW HMO = Kaiser Permanente Northwest HMO, KPWA POS = Kaiser Permanente of Washington POS

Nếu bạn không chắc mình được hưởng chương trình sức khỏe nào, hãy tìm hiểu thêm thông tin tại đây.

Giới Thiệu Về Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế)

Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) là cơ hội hằng năm* để bạn nộp đơn đăng ký tham gia bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, nhận Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em) và/hoặc thực hiện các thay đổi tùy ý đối với bảo hiểm của mình (nếu bạn đã đăng ký).

Tiêu Chí Đủ Điều Kiện:

 • Nếu bạn hiện đủ điều kiện và nộp đơn đăng ký tham gia bảo hiểm thì bảo hiểm của bạn sẽ bắt đầu có hiểu lực từ ngày 1 tháng 8.
 • Nếu hiện không đủ điều kiện nhưng muốn tham gia bảo hiểm, bạn vẫn có thể gửi Health Benefits Application (Đơn Đăng Ký Phúc Lợi Y Tế) đã điền đủ thông tin muộn nhất là ngày 20 tháng 7. Bảo hiểm sẽ bắt đầu có hiệu lực khi bạn đủ điều kiện.
 • Nếu đã đăng ký thì bạn không cần làm gì cả, trừ khi bạn muốn nhận Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em) hoặc thay đổi chương trình nha khoa của mình.

Bảo Hiểm dành cho Bạn
Bạn đủ điều kiện tham gia bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cá nhân khi bạn làm việc 80 giờ trở lên mỗi tháng trong 2 tháng liên tiếp. Hãy đăng nhập vào Health: My Plan để xem thông tin về tiêu chí đủ điều kiện.

Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em)
Nếu làm việc 120 giờ trở lên mỗi tháng, bạn có thể cho con của mình tham gia bảo hiểm y tế và nha khoa chất lượng cao giống như bạn (cho đến sinh nhật lần thứ 26 của con)! Bạn có thể chọn trong số 2 gói bảo hiểm:

 • Bảo Hiểm Y Tế và Nha Khoa dành cho Trẻ Em có mức phí $100/tháng, cộng thêm $25 phí bảo hiểm của bạn.
 • Bảo Hiểm Nha Khoa dành cho Trẻ Em có mức phí chỉ $10/tháng, cộng thêm $25 phí bảo hiểm của bạn.

 

Tìm Hiểu Thêm

 

Nếu chọn nhận Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em), bạn sẽ cần gửi một bản sao của giấy tờ xác minh mối quan hệ của bạn với trẻ phụ thuộc (Xác Minh Người Phụ Thuộc). Ngày bảo hiểm của con bắt đầu có hiệu lực sẽ thay đổi tùy theo thời điểm chúng tôi nhận được giấy tờ Xác Minh Người Phụ Thuộc.

Nếu có câu hỏi về tiêu chí đủ điều kiện hoặc cần được trợ giúp về ngôn ngữ, hãy gọi cho Dịch Vụ Khách Hàng của SEIU 775 Benefits Group theo số 1-877-606-6705, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều theo giờ Thái Bình Dương, Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Cách Đăng Ký Tham Gia hoặc Thực Hiện Thay Đổi

Bạn có 2 lựa chọn để nộp đơn đăng ký hoặc thực hiện thay đổi đối với bảo hiểm của mình trong Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế). Đơn đăng ký của bạn phải được tiếp nhận trước ngày 20 tháng 7 thì mới được xử lý.

Trực tuyến thông qua Health: My Plan Qua Đường Bưu Điện

Cách dễ nhất để nộp đơn đăng ký và thực hiện thay đổi đối với bảo hiểm y tế!

 • Nộp đơn đăng ký, nhận Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em) và/hoặc thực hiện thay đổi dễ dàng bằng cách sử dụng Health: My Plan, trang web mà bạn có thể đăng nhập để xem thông tin về phúc lợi y tế của mình. Bạn có thể cần tạo thông tin đăng nhập nếu chưa sử dụng Health: My Plan.
 • Bạn có thể sử dụng Health: My Plan để:
  • Đăng ký các phúc lợi, nhận Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em) và/hoặc thực hiện thay đổi đối với bảo hiểm hiện tại trong Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) (hoặc nếu bạn có một Biến Cố Cuộc Đời Đủ Điều Kiện*).
  • Gửi một bản sao của giấy tờ Xác Minh Người Phụ Thuộc.
  • Xem số giờ làm và trạng thái đủ điều kiện của bạn.
  • Nhận thông tin về bảo hiểm cũng như các phúc lợi dành cho bạn.

Tìm hiểu cách tạo thông tin đăng nhập.

Chúng tôi đã gửi Tài Liệu Hướng Dẫn Về Phúc Lợi Y Tế và Health Benefits Application (Đơn Đăng Ký Phúc Lợi Y Tế) trong thư bưu điện để bạn điền và nộp lại (đã gửi vào tháng 6). Bạn sẽ phải trả bưu phí. Hãy gửi mẫu đơn trong phong bì có địa chỉ phúc đáp của bạn tới:

SEIU 775 Benefits Group
PO Box 24811
Seattle, WA 98124

Nếu bạn không nhận được thông tin xác nhận đăng ký hoặc thay đổi chương trình trong vòng 45 ngày kể từ khi gửi đơn đăng ký, hãy gọi cho Dịch Vụ Khách Hàng của SEIU 775 Benefits Group theo số 1-877-606-6705.

Có Thêm Nhiều Phúc Lợi Dành Riêng Cho Bạn

Bạn được hưởng nhiều phúc lợi hơn mà không mất phí. Các phúc lợi này sẽ giúp bạn luôn khỏe mạnh, giảm căng thẳng, cảm thấy an toàn hơn tại nơi làm việc và cải thiện chất lượng cuộc sống của bạn. Mọi chăm sóc viên đều có quyền hưởng các phúc lợi này, bất kể họ có bảo hiểm chăm sóc sức khỏe hay không (các quy tắc về điều kiện tham gia được áp dụng).

Tìm Hiểu Thêm

Bạn có câu hỏi?

Nếu bạn không nhận được thông tin xác nhận đăng ký hoặc thay đổi chương trình trong vòng 45 ngày kể từ khi gửi đơn đăng ký, hãy gọi cho Dịch Vụ Khách Hàng của SEIU 775 Benefits Group theo số 1-877-606-6705.

 

* Biến Cố Cuộc Đời Đủ Điều Kiện là một thay đổi trong hoàn cảnh sống của bạn (chẳng hạn như không còn được hưởng bảo hiểm khác hoặc sinh con) có thể giúp bạn đủ điều kiện tham gia giai đoạn Đăng Ký Đặc Biệt 30 ngày, nhờ đó bạn có thể đăng ký tham gia bảo hiểm y tế ngoài Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) hằng năm. Giai đoạn 30 ngày bắt đầu vào thời điểm xảy ra biến cố và bạn phải hoàn thành cũng như gửi đơn đăng ký trong khung thời gian 30 ngày. Để xem toàn bộ danh sách Những Biến Cố Cuộc Đời Đủ Điều Kiện, hãy truy cập trang Tham Gia Chương Trình Bảo Hiểm.