Câu Hỏi Liên Quan Đến COVID-19 Của Chăm Sóc Viên

Các liên kết khác về COVID-19: | Thông Tin Về COVID-19 bằng Các Ngôn Ngữ Khác | Chương Trình Đào Tạo & Thời Hạn | Phúc Lợi Y Tế | Vắc-xin COVID-19

COVID-19 đã tác động rất lớn đến công tác chăm sóc. Chưa bao giờ việc đảm bảo sức khỏe, sự an toàn và ổn định cho chăm sóc viên – những chiến sĩ tuyến đầu – lại trở nên quan trọng đến thế.

Dưới đây là một số câu trả lời cho những câu hỏi phổ biến nhất hiện giờ từ các chăm sóc viên. Chúng tôi nhận thấy rằng vẫn còn nhiều thách thức lớn mà các bạn có thể phải đối mặt và những câu trả lời này sẽ không giải quyết được tất cả các vấn đề đó. Chúng tôi sẽ cập nhật trang này khi chúng ta hiểu rõ hơn về COVID-19 và những việc đang được thực hiện để ngăn chặn sự bùng phát của đại dịch này.

Dưới đây là các câu hỏi đã có câu trả lời:

Làm cách nào để được tiêm vắc-xin COVID-19 hoặc mũi nhắc lại?

Nhận toàn bộ thông tin chi tiết bạn cần để được tiêm vắc-xin trên trang web về vắc-xin dành cho chăm sóc viên.

 

Thời hạn hoàn thành yêu cầu đào tạo hiện tại của Khóa Đào Tạo Cơ Bản và chương trình Giáo Dục Thường Xuyên (CE) kéo dài đến khi nào?

Tiểu Bang Washington đã gia hạn hoàn thành các yêu cầu về chương trình đào tạo dành cho chăm sóc viên đến khi kết thúc Tình Trạng Khẩn Cấp do dịch COVID-19.

Sở Dịch Vụ Y Tế và Xã Hội (DSHS) và Sở Y Tế (DOH) chịu trách nhiệm đặt ra thời hạn mới cho các chăm sóc viên.

Tìm hiểu thêm về thời hạn mới dành cho Khóa Đào Tạo Cơ Bản và chương trình Giáo Dục Thường Xuyên và cách hoàn thành yêu cầu trên trang Hỗ Trợ Học Tập và Công Nghệ Dành Cho Chăm Sóc Viên.

Làm cách nào để đăng ký tham gia Khóa Đào Tạo Cơ Bản?

Nếu là Nhà Cung Cấp Cá Nhân, bạn có thể đăng ký tham gia Khóa Đào Tạo Cơ Bản bằng cách liên hệ với Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên theo số 1-866-371-3200 hoặc gửi email đến địa chỉ mrc@myseiubenefits.org. Giờ làm việc từ 8:00 đến 16:30, Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ của Đại Lý nên liên hệ với chủ lao động của họ để đăng ký.

Lưu ý rằng bạn sẽ nhận được thêm thông tin về chương trình đào tạo mà bạn cần hoàn thành và cách đăng ký tham gia theo email, tùy theo ngày tuyển dụng của bạn.

Tìm hiểu thêm trên trang Hỗ Trợ Học Tập và Công Nghệ Dành Cho Chăm Sóc Viên.

 

Sau khi được bắt đầu lại, lớp học hiện sẽ như thế nào?

Lớp học sẽ có hình thức rất khác! Xem trang web về Chính Sách và Quy Trình Của Lớp Học để biết thêm thông tin về sự thay đổi trong trải nghiệm lớp học nhằm giúp bạn luôn an toàn và thoải mái.

Tôi phải làm gì nếu bị bệnh?

Truy cập vào trang web của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) để biết hướng dẫn về việc cần làm nếu bạn bị bệnh.

Tôi phải làm gì nếu thân chủ của mình bị bệnh?

Vui lòng xem hai ấn bản của Sở Dịch Vụ Y Tế và Xã Hội (DSHS):

Làm cách nào để nhận được Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân (PPE)?

Nhà Cung Cấp Cá Nhân (IP) có thể yêu cầu trực tuyến dịch vụ cung cấp PPE trong 31 ngày – bao gồm khẩu trang y tế, găng tay, quần áo bảo hộ và tấm che mặt. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ của Đại Lý (AP) nên liên hệ với người giám sát của họ.

Nếu tôi phải nghỉ việc thì sẽ thế nào?

Có một vài lý do khiến các chăm sóc viên hiện phải nghỉ việc. Tình huống cụ thể của bạn sẽ quyết định đến lựa chọn nào là phù hợp cho bạn.

SEIU 775 cung cấp một số nguồn trợ giúp trên trang web của họ. Để biết thông tin cụ thể, hãy xem phần Trường Hợp Phải Nghỉ Việc trên trang web về COVID-19. Ngoài danh sách các nguồn trợ giúp như trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp bồi thường cho người lao động, họ còn có một bài kiểm tra có thể giúp xác định nguồn lực nào là phù hợp với bạn.

Làm cách nào để tăng số giờ làm việc?

Nhiều IP khỏe mạnh đang phải nghỉ việc do COVID-19. Nếu bạn gặp phải tình huống này và muốn tiếp tục làm việc, hãy thử truy cập Carina, trang web kết nối chăm sóc viên với khách hàng. Hiện có nhiều công việc mà bạn có thể nộp đơn ứng tuyển. 

Trên blog Carina, bạn cũng có thể tìm thấy các tài nguyên hướng dẫn bạn về quy trình tìm một khách hàng mới. Đọc blog để tìm hiểu: 

  • Các câu hỏi về COVID-19 mà khách hàng có thể đặt ra cho bạn. 
  • Nơi nhận thông tin mới nhất về đại dịch COVID-19, cách giữ vệ sinh và các biện pháp phòng ngừa đảm bảo an toàn. 
  • Lời khuyên để thực hiện các cuộc phỏng vấn an toàn.

Còn khoản trợ cấp hiểm họa và sự trợ giúp khác về tài chính thì sao?

Hiện đã có tiền trợ cấp hiểm họa dành cho IP. Truy cập vào trang web của SEIU 775 để tìm hiểu thêm.

Đại dịch COVID-19 đã gây ra rất nhiều bất ổn về an ninh tài chính. Đây là khoảng thời gian vô cùng căng thẳng. Để yêu cầu trợ giúp ngay, bạn có thể xem danh sách các nguồn trợ giúp tài chính mà Sở Tài Chính của Tiểu Bang Washington đã tạo ra. Các nguồn trợ giúp bao gồm chương trình trợ giúp trả nợ cho đến các chương trình hỗ trợ chi trả hóa đơn tiện ích khẩn cấp và nhiều chương trình khác.