Caregiver Kicks

Câu Hỏi Thường Gặp

Câu Hỏi Thường Gặp

Nhấp vào biểu tượng dấu “+” để xem câu trả lời cho từng câu hỏi.

Chúng tôi tặng miễn phí giày Caregiver Kicks cho những chăm sóc viên đủ điều kiện.

 

Chăm sóc viên chỉ có thể đặt mua một đôi giày mới sau 12 tháng kể từ lần gần nhất nhận được giày, với điều kiện là họ vẫn duy trì số giờ đủ điều kiện tham gia chương trình.

Nếu bạn cho rằng giày bạn mua đã bị thất lạc hoặc mất cắp, vui lòng liên hệ với SR Max theo số 1-833-599-9621 để xác định liệu có thông tin xác nhận về việc giày của bạn đã được chuyển đến đúng địa chỉ hay chưa. Rất tiếc, nếu UPS xác nhận là đã giao hàng tới địa chỉ mà bạn đã nêu rõ trong đơn đặt hàng thì chúng tôi sẽ không thể thay thế đôi giày đã bị thất lạc hoặc mất cắp.

Hãy kiểm tra email của bạn sau khi đặt hàng để xem ngày giao hàng dự kiến. Nếu có vấn đề khi xử lý đơn đặt hàng của bạn hoặc giày bạn đặt mua đang hết hàng, bạn sẽ sớm nhận được thông báo qua email. Vui lòng kiểm tra email thường xuyên để không bỏ lỡ thông tin về đơn đặt mua giày của bạn.

Có.

Nếu giày mà bạn chọn hiện không còn hàng, bạn sẽ nhận được email từ SR Max trong vòng một tuần kể từ khi bạn đặt hàng. Vui lòng kiểm tra email thường xuyên để không bỏ lỡ thông báo này. Chúng tôi sẽ báo cho bạn về ngày dự kiến có loại giày mà bạn chọn, đồng thời hướng dẫn bạn cách thay đổi đơn đặt hàng nếu bạn muốn chọn một đôi khác đã có sẵn hàng.

Bạn KHÔNG THỂ đặt mua giày Caregiver Kicks miễn phí từ trang web SR Max khi chưa đăng nhập. Đây CHỈ là trang web bán lẻ. Nếu bạn đặt mua giày từ trang web này, thì trang web sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin thẻ tín dụng. Nếu bạn có câu hỏi về đôi giày của mình, hãy gọi điện đến Caregiver Kicks theo số điện thoại 1-877-606-6705, từ 8 giờ sáng tới 6 giờ chiều theo giờ Thái Bình Dương, Thứ Hai tới Thứ Sáu.

Nếu bạn muốn thay đổi đơn đặt hàng, hãy gọi điện đến Caregiver Kicks theo số điện thoại miễn phí 1-877-606-6705, từ 8 giờ sáng tới 6 giờ chiều theo giờ Thái Bình Dương, Thứ Hai tới Thứ Sáu.

Nếu bạn đã đặt mua giày và có câu hỏi về đơn đặt hàng của mình, hãy gọi điện đến Caregiver Kicks theo số 1-877-606-6705, từ 8 giờ sáng tới 6 giờ chiều theo giờ Thái Bình Dương, Thứ Hai tới Thứ Sáu.

Bạn có thể đặt mua giày bằng cách truy cập https://www.srmax.com/caregiverkicks. Bạn sẽ phải đăng nhập bằng thông tin liên hệ của mình và phải được hệ thống xác minh. Sau đó, bạn có thể chọn giày và bắt đầu quá trình đặt mua.

Để đủ điều kiện, bạn phải làm việc hơn 80 giờ trong tháng 1 và tháng 2 sao cho vào tháng 4, bạn sẽ đủ điều kiện và có thể đặt giày. Những chăm sóc viên tiếp tục làm đủ số giờ để đạt điều kiện tham gia chương trình có thể đặt mua một đôi giày mới sau 12 tháng kể từ khi nhận được đôi giày trước đó. Nếu bạn có câu hỏi về điều kiện tham gia, hãy gọi điện đến Caregiver Kicks theo số điện thoại 1-877-606-6705, từ 8 giờ sáng tới 6 giờ chiều theo giờ Thái Bình Dương, Thứ Hai tới Thứ Sáu.