Khóa Đào Tạo Cơ Bản 7

Ver en español | 查看中文 | 한국어로 보기 | Посмотреть на русском | አማርኛ | عربى | Soomaali

Đào Tạo Cơ Bản 7 là khóa đào tạo bắt buộc kéo dài 7 giờ, dành cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Cá Nhân Chính (DDA).

Khóa Đào Tạo Cơ Bản là bắt buộc đối với:

  • Nhà Cung Cấp Cá Nhân Chính (DDA)

Nhấp vào đây để xem thông tin mô tả về các danh mục nêu trên.

Bạn phải hoàn thành toàn bộ 7 giờ học tập để đáp ứng yêu cầu đào tạo, trong đó bao gồm:

  1. 1 giờ học độc lập.
  2. 6 giờ đào tạo do giảng viên dẫn dắt.

Bạn có thể đăng ký tham gia Khóa Đào Tạo Cơ Bản bằng cách liên hệ với Member Resource Center (Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên) theo số 1-866-371-3200. Họ làm việc từ 8:00 sáng tới 4:30 chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Cách đăng ký tham gia Khóa Đào Tạo Cơ Bản 7: 

  1. Trước khi tham gia buổi hội thảo đầu tiên trên web:
  2. Vào ngày diễn ra buổi hội thảo đầu tiên trên web, hãy mở email mà bạn nhận được cùng với liên kết đến buổi hội thảo đó rồi nhấn vào liên kết để tham gia buổi hội thảo 1 hoặc sao chép liên kết vào trình duyệt của bạn.
  3. Nếu lớp học thứ hai của bạn là một buổi hội thảo trên web, hãy mở email mà bạn nhận được cùng với liên kết đến buổi hội thảo đó rồi nhấn vào liên kết để tham gia buổi hội thảo 2 hoặc sao chép liên kết vào trình duyệt của bạn. Nếu lớp học thứ hai của bạn là theo hình thức trực tiếp, vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút trước khi lớp học bắt đầu. Tìm hiểu thêm về chính sách hiện tại dành cho lớp học.

Bạn có câu hỏi?

Nếu bạn cần trợ giúp về cách tạo tài khoản My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi) hoặc đăng ký tham gia các khóa học, Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên (MRC) luôn sẵn sàng trợ giúp bạn trong suốt hành trình.

  • Điện thoại: 1-866-371-3200, Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 4 giờ 30 chiều
  • Email: mrc@myseiubenefits.org
  • Đối với các học viên có Trình Độ Tiếng Anh Hạn Chế, đại diện của MRC có thể hỗ trợ bằng ngôn ngữ của bạn.

Sylvia Liang

Thông Tin Khác

Câu Hỏi Thường Gặp
Bạn có câu hỏi? Chúng tôi có thể giúp bạn. Hãy tham khảo câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất của chúng tôi.

Hỗ Trợ về Ngôn Ngữ
Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn, hãy tham khảo các mẹo dưới đây để yêu cầu hỗ trợ.

Các Lớp Học Hoạt Động Tối Ưu Nhất Trên Chrome
Hãy nhớ cài đặt Google Chrome để tham gia các lớp học trực tuyến.