Retirement: My Plan

Đăng nhập ngay hôm nay

Ver en español | 查看中文 | 한국어로 보기Посмотреть на русском | Xem bằng tiếng việtአማርኛ | عربى | Soomaali | Переглянути укр | មើលជាភាសាខ្មែរ

Hãy đăng nhập vào tài khoản hưu trí của bạn ngay hôm nay!

Với Retirement: My Plan, bạn có thể:

 • Xem số dư của bạn.
 • Ghi tên của người thụ hưởng sẽ được hưởng số tiền trong tài khoản của bạn trong trường hợp bạn qua đời.

Bạn chuyển đến Retirement: My Plan bằng cách đăng nhập vào trang web Milliman. Nếu chưa đăng nhập kể từ tháng 6 năm 2020 thì bạn cần tạo một tài khoản mới. Tìm hiểu cách tạo thông tin đăng nhập mới.

Chăm Sóc Viên

Đăng nhập ngay hôm nay sẽ giúp bạn nhận thông tin quan trọng nhanh hơn. 

Retirement: My Plan nhận thông tin liên hệ cập nhật của bạn từ chủ lao động. Bạn nhớ cập nhật thông tin liên hệ với chủ lao động để nhận thông tin hưu trí nhanh nhất có thể.

Milliman là người quản lý Secure Retirement Plan (Chương Trình Hưu Trí An Toàn – SRP). Milliman sẽ gửi cho bạn các bản sao kê tài khoản và thông tin bổ sung qua email hoặc thư bưu điện. 

 

Chăm Sóc Viên Đã Về Hưu

Ngay cả khi không còn làm chăm sóc viên, bạn vẫn được hưởng các phúc lợi hưu trí thông qua Retirement: My Plan.

Milliman là người quản lý Secure Retirement Plan (Chương Trình Hưu Trí An Toàn – SRP). Milliman sẽ gửi cho bạn các bản sao kê tài khoản và thông tin bổ sung qua email hoặc thư bưu điện. 

Bạn có câu hỏi?

Để được trợ giúp, hãy liên hệ với Đại Diện Hưu Trí An Toàn theo số 1-800-726-8303 (từ 5 giờ sáng tới 5 giờ chiều theo Giờ Thái Bình Dương, Thứ Hai tới Thứ Sáu). Nội dung hỗ trợ sẽ hiển thị bằng ngôn ngữ của bạn.

Time Is Your Best Savings Friend. Watch How Your Money Grows!

Secure Retirement Employers

Employers that contribute to the retirement fund:

 • • State of Washington (Individual Providers)
 • • Addus HomeCare
 • • Amicable HealthCare
 • • Catholic Community Services
 • • CDWA
 • • Chesterfield Services
 • • Concerned Citizens
 • • First Choice In-Home Care
 • • Full Life Care
 • • Korean Women’s Association
 • • Millennia
 • • All Ways Caring