Khóa Đào Tạo Định Hướng và An Toàn

Bắt đầu tham gia khóa đào tạo ngay.

Ver en español | 查看中文 | 한국어로 보기 | Посмотреть на русском | አማርኛ | عربى | Soomaali

Khóa Đào Tạo về Định Hướng và An Toàn (O&S) cung cấp cho bạn các kỹ năng cơ bản về an toàn trước khi bạn bắt đầu chăm sóc thân chủ của mình.

Sau khi hoàn tất O&S, bạn có thể bắt đầu làm việc. Tất cả các chăm sóc viên phải hoàn thành khóa đào tạo này.

Khóa Học Này Sẽ Giới Thiệu Cho Bạn Các Kỹ Năng Sau:

Sự Sẵn Sàng

Kết quả mong đợi khi trở thành chăm sóc viên.

Ứng Phó Khẩn Cấp

Cách xử lý các trường hợp khẩn cấp.

Chăm Sóc Dự Phòng

Cách ngăn chặn các bệnh truyền nhiễm lây lan.

Phòng Tránh Tai Nạn

Cách phòng tránh tai nạn và thương tích.

Tham Gia Khóa Đào Tạo Trực Tuyến về Định Hướng và An Toàn

Để hoàn thành khóa đào tạo O&S, hãy xem tất cả các video khóa học trên YouTube, sau đó báo cáo cho Nhân Viên Thụ Lý Hồ Sơ (Nhà Cung Cấp Cá Nhân) hoặc người giám sát của bạn (Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Của Đại Lý) rằng bạn đã hoàn thành khóa học này.

View in English | Ver en español | 查看中文 | 한국어로 보기 | Посмотреть на русском | Xem bằng tiếng việt