Thời Gian Đăng Ký bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 7

Hãy đăng ký tham gia hoặc thực hiện thay đổi đối với gói bảo hiểm của bạn!

Ver en español | 查看中文 | 한국어로 보기 | Посмотреть на русском | አማርኛ | عربى | Soomaali

Bảo Hiểm Nha Khoa Với Mức Phí $10 Cho Người Phụ Thuộc

Nếu làm việc từ 120 giờ trở lên mỗi tháng, bạn hiện có thể đăng ký cho người phụ thuộc tham gia gói bảo hiểm nha khoa chỉ với $10/tháng*! 

 

Từ 1 – 20 Tháng 7: Cơ Hội Duy Nhất Của Bạn Trong Năm Nay

Open Enrollment (Thời gian đăng ký hàng năm dành cho bảo hiểm y tế) là cơ hội hàng năm để đăng ký bảo hiểm chăm sóc sức khỏe (nếu bạn đủ điều kiện), thêm người phụ thuộc và/hoặc thực hiện những thay đổi không bắt buộc với gói bảo hiểm của bạn (nếu bạn đã đăng ký).

 • Nếu bạn hiện đủ điều kiện và đăng ký tham gia bảo hiểm, gói bảo hiểm của bạn sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 8.
 • Nếu hiện không đủ điều kiện nhưng muốn tham gia bảo hiểm, bạn vẫn có thể gửi Health Benefits Application (Đơn Đăng Ký Phúc Lợi Y Tế) đã điền đủ thông tin trước ngày 20 tháng 7. Gói bảo hiểm của bạn sẽ bắt đầu khi bạn đủ điều kiện.
 • Nếu đã đăng ký, bạn không cần làm gì cả, trừ khi bạn muốn thêm người phụ thuộc hoặc thay đổi chương trình nha khoa của mình.

Bạn sẽ đủ điều kiện tham gia gói bảo hiểm y tế cá nhân của SEIU 775 Benefits Group khi bạn làm việc từ 80 giờ trở lên mỗi tháng trong 2 tháng liên tiếp. Nếu bạn làm việc 120 giờ trở lên mỗi tháng, bạn có thể đăng ký cho người phụ thuộc tham gia gói bảo hiểm nha khoa chỉ với $10/tháng.

Nếu có câu hỏi về điều kiện tham gia hoặc cần được trợ giúp về ngôn ngữ, hãy gọi cho Dịch Vụ Khách Hàng của SEIU 775 Benefits Group theo số 1-877-606-6705, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều theo giờ Thái Bình Dương, Thứ Hai đến Thứ Sáu.

 

Hãy hoàn thành và nộp Health Benefits Application (Đơn Đăng Ký Phúc Lợi Y Tế) trực tuyến qua Health: My Plan hoặc qua đường bưu điện muộn nhất là vào ngày 20 tháng 7.

Gói bảo hiểm cho người đăng ký mới sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 nếu bạn đã gửi đơn đăng ký điền đủ thông tin muộn nhất là vào ngày 20 tháng 7. Nếu bạn đã đăng ký và không thực hiện hành động nào, thì bạn sẽ tiếp tục được bao trả bảo hiểm như hiện có. Lần tiếp theo bạn có thể thực hiện thay đổi với gói bảo hiểm của mình sẽ là Open Enrollment (thời gian đăng ký hàng năm dành cho bảo hiểm y tế) tiếp theo (tháng 7/2023) hoặc khi bạn có Biến Cố Cuộc Đời Đủ Điều Kiện (QLE).

Ngày bắt đầu gói bảo hiểm cho người phụ thuộc của bạn sẽ thay đổi tùy theo thời điểm chúng tôi nhận được thông tin xác minh người phụ thuộc.

 

Những Phúc Lợi Bạn Nhận Được

Chỉ với $25 mỗi tháng, bạn sẽ nhận được các phúc lợi sau đây:

 • Thăm Khám Miễn Phí Bác Sĩ Chăm Sóc Sức Khỏe Ban Đầu
 • Y Tế
 • Nha Khoa
 • Chỉnh Hình Răng Mặt
 • Thị Giác
 • Thính Giác
 • Vô Sinh
 • Thuốc Kê Đơn
 • Hỗ Trợ Về Cảm Xúc

Có Thêm Nhiều Phúc Lợi Dành Riêng Cho Bạn
Sức khỏe cảm xúc của bạn cũng quan trọng như sức khỏe thể chất. Phạm vi bao trả bao gồm tâm lý trị liệu, thuốc, liệu pháp nhóm, thuốc bổ sung và thuốc thay thế cùng các lợi ích khác dành cho chăm sóc viên: 

 

Cách Đăng Ký Tham Gia hoặc Thay Đổi

Từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 7, bạn sẽ có 2 lựa chọn để đăng ký hoặc thay đổi gói bảo hiểm của mình. Chúng tôi phải nhận được đơn đăng ký của bạn trước ngày 20 tháng 7 thì mới xử lý được.

Trực tuyến thông qua Health: My Plan

Đăng ký, thêm người phụ thuộc và/hoặc thay đổi dễ dàng thông qua Health: My Plan , trang web để bạn đăng nhập thông tin về phúc lợi y tế của mình. Bạn có thể cần tạo thông tin đăng nhập nếu chưa sử dụng Health: My Plan 

Bạn có thể sử dụng Health: My Plan  để:

 • Đăng ký các phúc lợi, thêm người phụ thuộc và/hoặc thay đổi gói bảo hiểm hiện tại trong Open Enrollment (thời gian đăng ký hàng năm dành cho bảo hiểm y tế) (hoặc nếu bạn trải qua một Biến Cố Cuộc Đời Đủ Điều Kiện, hay QLE).
 • Gửi giấy tờ để Xác Minh Người Phụ Thuộc.
 • Xem thời gian và điều kiện hưởng phúc lợi.
 • Nhận thông tin về gói bảo hiểm và các phúc lợi.
 • Truy cập vào các mẫu đơn, tài liệu của chương trình, hóa đơn tự thanh toán và lịch sử thanh toán.

Tìm hiểu cách tạo thông tin đăng nhập

  Qua Đường Bưu Điện

Bạn sẽ nhận được một bưu kiện và Health Benefits Application (Đơn Đăng Ký Phúc Lợi Y Tế) để điền và gửi (đã gửi vào khoảng giữa đến cuối tháng 6). Bạn sẽ phải trả bưu phí nhưng có thể dễ dàng gửi đơn đăng ký của mình! Hãy gửi mẫu đơn trong phong bì có địa chỉ phúc đáp của bạn tới:

SEIU 775 Benefits Group
PO Box 24811
Seattle, WA 98124

Nếu bạn không nhận được thông tin xác nhận đăng ký hoặc thay đổi đối với chương trình trong vòng 45 ngày kể từ khi gửi đơn đăng ký, hãy gọi cho Dịch Vụ Khách Hàng của SEIU 775 theo số 1-877-606-6705.

 

Bạn có câu hỏi?

Nếu bạn có câu hỏi hoặc cần được trợ giúp về ngôn ngữ, hãy gọi cho Dịch Vụ Khách Hàng của SEIU 775 Benefits Group theo số 1-877-606-6705.

 

*Chỉ dành cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Của Đại Lý (AP) và Nhà Cung Cấp Cá Nhân (IP) của CDWA tham gia chương trình KPWA HMO, KPNW hoặc Aetna. Nếu đã đăng ký chương trình KPWA POS và muốn nhận được gói bảo hiểm nha khoa $10 cho người phụ thuộc, bạn sẽ cần thay đổi chương trình y tế của mình. Gọi điện đến số 877-606-6705 để được trợ giúp.

 

Các Bưu Kiện
Open Enrollment
(Thời Gian Đăng Ký Hàng Năm Dành Cho Bảo Hiểm Y Tế)

Bưu Kiện Open Enrollment (Thời Gian Đăng Ký Hàng Năm Dành Cho Bảo Hiểm Y Tế)

Xem các bưu kiện Open Enrollment (Thời Gian Đăng Ký Hàng Năm Dành Cho Bảo Hiểm Y Tế) năm 2022 ở bên dưới.
Chương trình y tế của bạn được chỉ định cho bạn theo mã zip. Bạn có thể chọn Delta Dental hoặc Willamette Dental cho chương trình nha khoa của mình. Nếu đủ điều kiện hoặc đã đăng ký tham gia bảo hiểm y tế, bạn cũng sẽ nhận được các bưu kiện này qua đường bưu điện.

Aetna
KPNW
KPWA HMO
KPWA POS