Câu Hỏi Thường Gặp Về Gói Bảo Hiểm Y Tế Liên Tục

Ver en español | 查看中文 | 한국어로 보기 | Посмотреть на русском

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Hỏi: Khi nào Bảo Hiểm Liên Tục kết thúc? 

Đáp: Bảo Hiểm Liên Tục là loại hình bảo hiểm tạm thời và sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 2 năm 2021, bất kể bạn đăng ký tham gia khi nào.

Hỏi: Làm thế nào để tôi có thể nhận được bảo hiểm y tế khi Bảo Hiểm Liên Tục kết thúc? 

Đáp:  Hãy liên hệ với Washington Health Benefit Exchange (WHBE) để được trợ giúp về việc nhận bảo hiểm y tế. Trang web của WHBE có thông tin về tính đủ điều kiện và đăng ký cho cả loại bảo hiểm mà bạn muốn mua lẫn bảo hiểm thông qua Apple Health (Medicaid). Bạn cũng có thể chỉ nhập mã zip vào biểu mẫu này để tìm một chuyên gia bảo hiểm tại địa phương (gọi là “Người điều hướng”). Người này sẽ giải đáp câu hỏi và đăng ký cho bạn. Hoặc gọi đến trung tâm đăng ký tại địa phương để tìm Người điều hướng.

Hỏi: Tôi nên làm gì nếu không đủ điều kiện làm việc từ 80 giờ trở lên? 

Nếu không thể làm việc từ 80 giờ trở lên, bạn cần thu xếp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác. Ngày 15 tháng 2 năm 2021 là hạn chót đăng ký tham gia bảo hiểm Tháng Ba thông qua Washington Health Benefit Exchange (WHBE). Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào trang web của Washington Health Benefit Exchange.

Hỏi: Tôi hiện không có bảo hiểm và sợ mình sẽ bị bệnh. Tôi có thể đăng ký tham gia bảo hiểm bằng cách nào?

Hỏi: Làm thế nào để tôi duy trì được bảo hiểm y tế của SEIU 775 Benefits Group nếu mất số giờ làm việc do COVID-19? 

Nếu đã tham gia bảo hiểm y tế của SEIU 775 Benefits Group và có số giờ làm việc ít hơn 80 giờ bắt buộc mỗi tháng do COVID-19, thì bạn có thể đăng ký tham gia Gói Bảo Hiểm Liên Tục. Tuy nhiên, Bảo Hiểm Liên Tục là loại hình bảo hiểm tạm thời và sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 2 năm 2021. Nếu bạn cần được hỗ trợ về kỹ thuật hoặc ngôn ngữ, vui lòng gọi cho Chuyên Gia Phúc Lợi Y Tế theo số 1-877-606-6705, nhấn phím 1.

Hỏi: Nếu không chắc mình có thể đạt được 80 giờ hay không, thì tôi có nên tiếp tục đăng ký tham gia Gói Bảo Hiểm Y Tế Liên Tục không?

Có. 

Hỏi: Tôi cần cung cấp thông tin gì để kéo dài thời hạn gói bảo hiểm của mình?

  • Họ và tên của bạn.
  • Số An Sinh Xã Hội của bạn.
  • Thông tin liên hệ của bạn

Thông tin này sẽ là thông tin mật và được bảo mật. Hãy xem lại chính sách quyền riêng tư và bảo mật của chúng tôi tại đây.

Hỏi: Tôi có phải gửi lại mẫu đơn trực tuyến vào tháng tới không?

Không, bạn chỉ phải đăng ký một lần thôi. Gói Bảo Hiểm Y Tế Liên Tục tạm thời của bạn sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến ngày 28 tháng 2 năm 2021. Nếu không thể làm việc từ 80 giờ trở lên, vui lòng thu xếp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác chậm nhất vào ngày 15 tháng 2 năm 2021.

Hỏi: Để tiếp tục được tham gia Gói Bảo Hiểm Y Tế Liên Tục, tôi có cần chứng minh rằng mình bị bệnh hoặc thân chủ của tôi không cho tôi đi làm không?

Không, bạn không cần làm vậy.

Hỏi: Gói Bảo Hiểm Y Tế Liên Tục của tôi sẽ bắt đầu và kết thúc khi nào?

Số giờ làm việc bị tác động trong tháng này sẽ ảnh hưởng đến mức bảo hiểm của tháng này. Chẳng hạn, nếu bạn dự đoán là mình làm việc ít hơn 80 giờ trong Tháng Mười Hai thì bạn chỉ cần đăng ký trong tháng Tháng Mười Hai để báo cáo thiếu giờ làm. Bạn chỉ cần báo cáo thiếu giờ làm một lần để được bao trả trong toàn bộ thời gian áp dụng gói bảo hiểm liên tục.

Bảo Hiểm Liên Tục là loại hình bảo hiểm tạm thời và kết thúc vào ngày 28 tháng 2 năm 2021, bất kể bạn đăng ký tham gia khi nào. Để duy trì điều kiện hưởng bảo hiểm của Tháng Ba thông qua SEIU 775 Benefits Group, bạn sẽ phải làm việc từ 80 giờ trở lên trong tháng 1. Nếu không thể làm việc từ 80 giờ trở lên, bạn cần thu xếp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác.

Hỏi: Phí Bảo Hiểm của Gói này là Bao Nhiêu?

Phí bảo hiểm sẽ giữ nguyên ở mức $25/tháng. Bạn sẽ nhận được thông báo tự thanh toán qua thư và có thể thanh toán trực tuyến tại MyPlan để đảm bảo thanh toán đúng hạn.

Hỏi: Nếu tôi không thể thanh toán thì sao?

Chúng tôi sẽ không chuyển hóa đơn của bạn đến các đơn vị thu nợ và không hủy bỏ gói bảo hiểm đó.

Hỏi: Tôi sẽ nhận được thông báo xác nhận là mình đã tham gia chứ?

Nếu chúng tôi chưa liên hệ với bạn, bạn có thể cho rằng bảo hiểm liên tục của mình đã được phê duyệt cho đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2021. Nếu bạn muốn kiểm tra trạng thái đăng ký của mình, vui lòng gọi cho Chuyên Gia Phúc Lợi Y Tế theo số 1-877-606-6705, nhấn phím 1.

Hỏi: Bảo hiểm này có bao gồm người phụ thuộc của tôi không?

Có. Nếu người phụ thuộc của bạn hiện đã tham gia bảo hiểm y tế thông qua SEIU 775 Benefits Group thì họ cũng vẫn được bảo hiểm.

Hỏi: Nếu tôi vẫn còn thắc mắc thì sao?

Vui lòng gọi điện cho Chuyên Gia Phúc Lợi Y Tế theo số 1-877-606-6705, nhấn phím 1. Để biết thông tin sức khỏe mới nhất, chính xác nhất có liên quan đến COVID-19, hãy truy cập vào trang Nguồn Trợ Giúp về COVID-19.