Lịch Đào Tạo

Các lớp đào tạo hiện có ở khắp tiểu bang Washington.

Để xem ngày bắt đầu và kết thúc của khóa học ở gần bạn, hãy chọn khóa đào tạo ở bên dưới rồi nhấp vào địa điểm.

Nhà Cung Cấp Cá Nhân (IP) có thể đăng ký bằng cách gọi cho Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên theo số 1-866-371-3200, Thứ 2 – Thứ 6, 8 giờ sáng đến 4:30 chiều. Khi gọi điện, bạn hãy để lại lời nhắn kèm:

  • Họ và tên.
  • Số điện thoại.
  • Thời gian phù hợp nhất để gọi lại.
  • Khóa đào tạo bạn muốn đăng ký tham gia và địa điểm.

Thành viên nhóm đăng ký sẽ nhận cuộc gọi của bạn và giúp bạn đăng ký sớm nhất có thể.

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ của Đại Lý (AP) có thể đăng ký bằng cách gọi điện cho chủ lao động của họ.

Khóa Đào Tạo Cơ Bản 70 là chương trình đào tạo bắt buộc dành cho Chăm Sóc Viên Tại Nhà có Chứng Chỉ (HCA), những người chăm sóc cho thân chủ bán thời gian hoặc toàn thời gian.

Nhấp vào khu vực cần xem ngày bắt đầu và kết thúc của các khóa học hiện có. 

Khu vực Thành phố
Đông Washington Clarkston, Colville, Ellensburg, Richland, Spokane, Walla Walla
Puget Sound Arlington, Bellevue, Bellingham, Des Moines, Everett, Kent, Lakewood, Lynnwood, Mount Vernon, Puyallup, Seattle, Tukwila
Trung Tâm Washington Moses Lake, Omak, Wenatchee, Yakima
Tây Nam Washington Aberdeen, Bremerton, Chehalis, Lacey, Longview, Oak Harbor, Olympia, Port Angeles, Raymond, Shelton, Tumwater, Vancouver

Khóa Đào Tạo Cơ Bản 30 là chương trình đào tạo bắt buộc dành cho Nhà Cung Cấp Cá Nhân Chính, Dịch Vụ Hạn Chế và Chăm Sóc Viên Là Trẻ Đến Tuổi Trưởng Thành. Bạn phải hoàn thành tất cả 30 giờ của khóa học trực tuyến.

Nếu cần bắt đầu Khóa Đào Tạo Cơ Bản 30, bạn sẽ nhận được email kèm hướng dẫn đăng ký.

Nếu bạn đã hoàn thành Khóa Đào Tạo Cơ Bản 30 trước ngày 15/2/2022, nhưng vẫn còn một số học phần, bạn sẽ nhận được email kèm hướng dẫn về cách hoàn thành khóa đào tạo.

Tìm hiểu thêm về cách hoàn thành Khóa Đào Tạo Cơ Bản 30.

Khóa Đào Tạo Cơ Bản 7 là khóa đào tạo bắt buộc kéo dài 7 giờ, dành cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Cá Nhân Chính (DDA).

Nhấp vào khu vực cần xem ngày bắt đầu và kết thúc của các khóa học hiện có. 

Khu vực Thành phố
Đông Washington Richland, Spokane
Puget Sound Bellingham, Everett, Kent, Lakewood, Seattle
Trung Tâm Washington Hiện không có lớp học nào tại khu vực này.
Tây Nam Washington Bremerton, Vancouver
Hội Thảo Trên Web Lớp học trực tiếp, trực tuyến có giảng viên dẫn dắt.

Các khóa học Giáo dục Thường Xuyên (CE) sẽ mang đến cho bạn cơ hội mở mang kỹ năng chuyên môn cũng như học hỏi các chủ đề phù hợp nhất với nhu cầu của thân chủ.

Giờ đây, bạn có thể đăng ký tham gia các khóa học CE mới. Các khóa học bao gồm: