Trở thành Hộ Lý Chăm Sóc Tại Nhà Được Cấp Chứng Chỉ

Các Bước để Được Cấp Chứng Chỉ

Chúc mừng bạn đã bắt đầu hành trình nghề nghiệp của một chăm sóc viên!

Trước khi tham gia đào tạo hoặc làm việc với vai trò là chăm sóc viên được trả lương, bạn cần hoàn thành khóa đào tạo về Định Hướng & An Toàn (O&S).

Tìm hiểu thêm về cách hoàn thành O&S. 

 

 

Nộp Đơn Xin Cấp Chứng Chỉ của DOH – Ngày 1–14

Để được cấp chứng chỉ Hộ Lý Chăm Sóc Tại Nhà, bạn cần phải hoàn tất và nộp Đơn Xin Cấp Chứng Chỉ Hộ Lý Chăm Sóc Tại Nhà (HCA) (còn được gọi là “Đơn Xin Cấp Chứng Chỉ của DOH”) trong vòng 14 ngày kể từ ngày được tuyển dụng. Bạn có thể nộp đơn này trước khi khóa đào tạo bắt đầu.

Bạn KHÔNG phải trả lệ phí đăng ký. Trong số các phúc lợi bạn nhận được khi gia nhập SEIU 775, chúng tôi sẽ chi trả lệ phí đăng ký và phí thi tuyển lần đầu.

Nếu kỹ năng tiếng Anh của bạn còn hạn chế, bạn sẽ có thêm tối đa 60 ngày để đăng ký trở thành HCA được cấp chứng chỉ. Để xin cấp chứng chỉ tạm thời, bạn phải đánh dấu chọn vào ô “Tôi đang đăng ký xin chứng chỉ tạm thời” trên Trang 1 của Đơn Xin Cấp Chứng Chỉ HCA.

Bạn có thể nộp đơn trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.

TRỰC TUYẾN

Hãy xem Video YouTube dài 3 phút này của Bộ Y Tế (DOH). Video này sẽ hướng dẫn bạn cách đăng nhập, xác minh danh tính và điền đơn đăng ký trực tuyến. Những điều bạn cần biết trước khi đăng ký trực tuyến:
 • Nhớ kiểm tra mục “State Pay” (Lương Tiểu Bang)
 • Bạn có thể gửi các câu hỏi về thủ tục đăng ký trực tuyến cho DOH qua email hmccreview@doh.wa.gov hoặc qua điện thoại theo số 360-236-2700.
 • Kiểm tra thư mục thư rác để đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ bất kỳ email nào từ DOH.

QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN

Bước 1 – Hoàn tất ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ CỦA DOH (LƯU Ý: bạn sẽ không phải trả lệ phí).
Bước 2 – Hoàn tất PHIẾU XÁC NHẬN LÀM VIỆC TRONG LĨNH VỰC CHĂM SÓC DÀI HẠN.

Gửi đến:
Department of Health
Home Care Aide Credentialing
PO Box 1099
Olympia, WA 98507-1099

Đăng Ký Tham Gia Khóa Đào Tạo Cơ Bản

Nhà Cung Cấp Cá Nhân

Bạn cần phải hoàn thành yêu cầu của Khóa Đào Tạo Cơ Bản đúng hạn. Bạn sẽ nhận được một email hoặc tin nhắn có thông tin về việc đăng ký tham gia khóa Đào Tạo Cơ Bản và đáp ứng yêu cầu đào tạo của bạn.

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Của Đại Lý 

Hãy tham khảo ý kiến của chủ lao động để biết cách đăng ký nhanh nhất.

Hoàn Thành Khóa Đào Tạo Cơ Bản – Ngày 30–60

Tham gia khóa đào tạo càng sớm càng tốt để đảm bảo khả năng tiếp cận tốt nhất với các lớp học trong khu vực và ngôn ngữ bạn ưa dùng.

Chuẩn Bị cho Kỳ Thi – Ngày 60–90

Sau khi hoàn thành Khóa Đào Tạo Cơ Bản, Nhà Khảo Thí Ủy Quyền sẽ gửi email thông báo về ngày dự thi của bạn. Nếu bạn không nhận được email, hãy kiểm tra mục thư rác hoặc liên hệ với Nhà Khảo Thí Ủy Quyền theo số 1-800-324-4689.

Cách Chuẩn Bị:

 • Xem lại Tài Liệu Chuẩn Bị Cho Kỳ Thi do Nhà Khảo Thí Ủy Quyền cung cấp. Tài liệu này đã được dịch ra 13 thứ tiếng.
 • Kết Nối với Cố Vấn Nghề Nghiệp.
  • Cố Vấn Nghề Nghiệp là những Hộ Lý Chăm Sóc Tại Nhà được cấp chứng chỉ. Họ sẽ hỗ trợ để những chăm sóc viên mới như bạn nhận được chứng chỉ. Truy cập trang Cố Vấn Nghề Nghiệp để tìm hiểu thêm về các tài nguyên ôn luyện miễn phí do đội ngũ cố vấn cung cấp.
 • Sắp xếp lịch tham gia *Khóa Bồi Dưỡng miễn phí.
  • Đây là khóa học trực tiếp kéo dài 2 giờ nhằm giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ do Nhà Khảo Thí Ủy Quyền tổ chức, thông qua việc luyện tập các kỹ năng thực hành mà bạn chọn khi tham gia lớp học với sự trợ giúp của giảng viên. Cố Vấn Nghề Nghiệp có thể giúp bạn sắp xếp lịch tham gia Khóa Bồi Dưỡng. Hãy liên hệ với đội ngũ cố vấn theo số 855-803-2095 hoặc gửi email đến địa chỉ peer.mentorship@myseiubenefits.org.
*Việc tham gia các Khóa Bồi Dưỡng là không bắt buộc và bạn không được trả lương để tham dự.

Làm Bài Kiểm Tra – Ngày 90–120

Vào ngày thi:

 • Đến trước lịch thi đã đăng ký ít nhất 30 phút. Những người đến muộn sẽ không được dự thi và phải trả lệ phí thi cho ngày đặt lại lịch.
 • Mang theo thư “Giấy Dự Thi” – (ATT) và 2 mẫu giấy tờ tùy thân hợp lệ.

Duy Trì Chứng Chỉ của Bạn

Kết quả thi sẽ được báo cáo cho DOH. Họ sẽ gửi cho bạn thư xác nhận rằng bạn đã chính thức được cấp chứng chỉ.

Sau khi trở thành HCA được cấp chứng chỉ, bạn cần hoàn thành 12 giờ Giáo Dục Thường Xuyên (CE) hàng năm trước hạn chót, thường là vào ngày sinh của bạn. Chuyển đến Caregiver Learning Center (Trung tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên) để xác nhận ngày này.


Câu Hỏi Thường Gặp

Bạn nên nộp đơn xin cấp Chứng Chỉ Hộ Lý Chăm Sóc Tại Nhà cho Bộ Y Tế (DOH) trong vòng 14 ngày kể từ khi được tuyển dụng.

Nếu không nhận được thông báo về ngày dự thi trong vòng 2 tuần kể từ ngày hoàn thành khóa đào tạo, bạn cần liên hệ với Nhà Khảo Thí Ủy Quyền theo số 1-800-324-4689.

 

Không. Trước ngày 1 tháng 5 năm 2016, bạn phải điền vào đơn đăng ký gửi đến DOH để được cấp chứng chỉ và gửi đến Nhà Khảo Thí Ủy Quyền để được dự thi. Tuy nhiên, kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2016, 2 mẫu đơn đó đã được gộp lại.

Hiện tại, bạn phải gửi các mẫu đơn đã hoàn tất đến DOH. Nhà Khảo Thí Ủy Quyền sẽ tiếp tục giám sát kỳ thi. Sau khi ứng viên đáp ứng tất cả các yêu cầu dự thi, DOH sẽ thông báo cho Nhà Khảo Thí Ủy Quyền để sắp xếp lịch thi.

Lưu ý rằng ứng viên phải cung cấp địa chỉ email thì Nhà Khảo Thí Ủy Quyền mới gửi được lịch của kỳ thi cấp chứng chỉ. Các ứng viên phải thường xuyên kiểm tra email, bao gồm cả thư mục rác, để nhận thông tin từ DOH và/hoặc Nhà Khảo Thí Ủy Quyền. Ứng viên không có địa chỉ email phải điền địa chỉ email của người thường xuyên kiểm tra email và chuyển thông tin cho họ.

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên hệ với Sở Y Tế theo số (360) 236-2700.