Nhận Sự Trợ Giúp Ngay

Nguồn trợ giúp dành cho sức khỏe cảm xúc

Ver en español | 查看中文 | 한국어로 보기 | Посмотреть на русском | አማርኛ | عربى | Soomaali

Trợ giúp miễn phí ngay | Trợ giúp miễn phí mọi lúc | Trợ giúp miễn phí thông qua phúc lợi y tế của SEIU 775 Benefits Group 

Có tới một nửa số chăm sóc viên gặp phải tình trạng lo âu và cứ 5 chăm sóc viên thì có 1 người bị mắc chứng trầm cảm ở mức độ từ trung bình đến nghiêm trọng. Nếu bạn cần sự trợ giúp trong đời sống cá nhân hoặc các nguồn trợ giúp về sức khỏe cảm xúc thì có nhiều lựa chọn miễn phí dành cho bạn.

Nhận Sự Trợ Giúp Ngay

Hãy trò chuyện với người nào đó ngay lập tức và nhận sự trợ giúp ngay. Bạn được miễn phí khi gọi điện đến các dịch vụ này. Bạn có thể gọi 24 giờ một ngày, bất cứ ngày nào trong tuần.

Tất cả các dịch vụ ở dưới đây được cung cấp bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và có dịch vụ thông dịch viên hoặc hỗ trợ ngôn ngữ cho hơn 150 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Amhara, tiếng Ả Rập, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Somali và tiếng Việt.

 • 1-800-273-8255 (TTY 711) dành cho Đường Dây Nóng Ngăn Chặn Tự Tử Quốc Gia
  Đường dây điện thoại này sẽ hỗ trợ miễn phí và bí mật cho những người đang gặp tình trạng đau buồn, hoặc hướng dẫn cách giúp đỡ những người xung quanh bạn đang gặp tình trạng đau buồn.
 • 211, dành cho 211.org
  Gọi 211 để nhận các dịch vụ trợ giúp quan trọng về đời sống cá nhân, chẳng hạn như thực phẩm, chỗ ở, chỉ dẫn về tài chính, tình trạng nghiện ngập, bạo lực gia đình, giáo dục hoặc việc làm, sức khỏe cảm xúc và nhiều vấn đề khác.
 • 911
  Gọi 911 trong các trường hợp khẩn cấp.

Công Cụ Tìm Nguồn Trợ Giúp
Nếu bạn cần trợ giúp về cách tìm lựa chọn phù hợp, hãy sử dụng Công Cụ Tìm Nguồn Trợ Giúp để tìm các dịch vụ trợ giúp phù hợp về đời sống cá nhân, bao gồm cả dịch vụ hỗ trợ về sức khỏe cảm xúc, nguồn trợ giúp chăm sóc trẻ em, trợ giúp pháp lý, hướng dẫn giải quyết nợ nần và nhiều dịch vụ khác.

Các Nguồn Trợ Giúp Miễn Phí Khác

 • Tải xuống Ứng Dụng Hỗ Trợ Cảm Xúc Ginger* (tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha)
  Ginger là một ứng dụng miễn phí hiện có trên điện thoại cảm ứng của bạn. Ứng dụng này cung cấp thông tin huấn luyện 24/7 phù hợp với từng cá nhân để hỗ trợ cảm xúc và chỉ dẫn về đời sống.
 • Gọi điện để trò chuyện với người nào đó (có dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ và thông dịch viên**):

**Đường Dây Trợ Giúp Hồi Phục Washington, Đường Dây Nóng Ngăn Chặn Bạo Lực Gia Đình Quốc Gia và Washington Listens được cung cấp bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và có dịch vụ thông dịch viên hoặc hỗ trợ ngôn ngữ cho hơn 150 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Amhara, tiếng Ả Rập, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Somali và tiếng Việt.

 • Nguồn trợ giúp tự hướng dẫn
  • Ginger Roots (Tiếng Anh)
   Nguồn trợ giúp trực tuyến, miễn phí giúp bạn đưa ra quyết định hợp lý, sáng suốt.
  • Find Your Words (Tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha)
   Các nguồn trợ giúp trực tuyến giúp bạn chăm sóc bản thân tốt hơn, giúp đỡ người khác trong hoàn cảnh khó khăn, yêu cầu được trợ giúp và hướng dẫn nói chuyện với con cái về sức khỏe cảm xúc của chúng.
  • The Mourner's Bill of Rights (Tiếng Anh)
   Đọc về "quyền" của bạn để khiếu nại. Nguồn trợ giúp này giúp bạn phân biệt được những cách phản ứng có lợi với những cách phản ứng gây tổn thương khi bạn yêu cầu người khác trợ giúp.
 • Các podcast về bình đẳng chủng tộc (tiếng Anh)
  • Therapy for Black Girls: The Impact of Racial Trauma (Liệu Pháp Cho Các Cô Gái Da Đen: Tác Động của Chấn Thương Chủng Tộc). 
   Tiến Sĩ Tâm Lý Học Được Cấp Phép – Candice Nicole Hargons – thảo luận về công việc mà cô đã, đang và sẽ tiếp tục làm để hỗ trợ Người Da Đen tiếp cận những nguồn trợ giúp nhằm vượt qua chấn thương chủng tộc.

 

 

Nguồn trợ giúp dành cho những chăm sóc viên được hưởng phúc lợi y tế thông qua SEIU 775 Benefits Group

 

Bạn luôn có thể tiếp cận các nguồn trợ giúp về sức khỏe cảm xúc thông qua bảo hiểm y tế nếu có bảo hiểm thông qua SEIU 775 Benefits Group.**

Chương trình sức khỏe của bạn được xác định theo quận bạn sinh sống. Nếu bạn không chắc chắn mình tham gia chương trình nào, hãy tìm bằng bản đồ này.

 

*Điều kiện: Ginger luôn sẵn sàng trợ giúp những chăm sóc viên đã làm việc ít nhất 1 giờ đủ điều kiện với vai trò là Nhà Cung Cấp Cá Nhân (IP, đang làm việc cho Tiểu Bang Washington/DSHS) hoặc những chăm sóc viên đang làm việc cho Addus, Amicable, CCS, CDM, Chesterfield, Coastal CAP, Concerned Citizens, ConcertoHealth (Fidelis), First Choice, KWA, Olympic CAP, ResCare và Senior Life.
**Đây là những nguồn trợ giúp dành cho các chăm sóc viên đã đăng ký tham gia chương trình bảo hiểm Kaiser Permanente of Washington, Kaiser Permanente Northwest hoặc Aetna thông qua SEIU 775 Benefits Group, cũng như dành cho các chăm sóc viên duy trì 80 giờ đủ điều kiện mỗi tháng.