Thay Đổi Thông Tin Đăng Ký Chủ Lao Động

Ver en español | 查看中文 | 한국어로 보기 | Посмотреть на русском | አማርኛ | عربى | Soomaali

Thay Đổi Thông Tin Đăng Ký Chủ Lao Động 

Vì bạn đang chuyển đổi sang chủ lao động mới là Consumer Direct Care Network Washington (CDWA) nên sẽ có thời gian đăng ký bảo hiểm y tế (tương tự như Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế)) sau khi bạn thay đổi chủ lao động. 

Thời gian đăng ký này gọi là “Thay Đổi Thông Tin Đăng Ký Chủ Lao Động” (COEE). Trong thời gian đăng ký, bạn có thể:

 • Đăng ký bảo hiểm y tế thông qua SEIU 775 Benefits Group (nếu bạn đủ điều kiện).
 • Tùy ý thay đổi chương trình nha khoa của bạn (nếu bạn đã đăng ký).
 • Thêm một người phụ thuộc* và thanh toán toàn bộ phí bảo hiểm. 

Những điều bạn cần biết về việc Thay Đổi Thông Tin Đăng Ký Chủ Lao Động (COEE): 

 • Thời gian đăng ký của bạn sẽ phụ thuộc vào ngày chuyển đổi sang CDWA. 
 • Kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2021**, hãy đăng nhập vào cổng thông tin web DirectMyCare của CDWA và hoàn thành tất cả các công việc tuyển dụng của mình. 
  • Thông tin này chỉ dành cho các chăm sóc viên đã nhận được thông báo của DSHS hoặc CDWA rằng bạn sẽ chuyển đổi sang chủ lao động mới là CDWA. 
  • Hãy hoàn thành các công việc của bạn sớm nhất có thể để không bị gián đoạn gói bảo hiểm y tế (hoặc để có thể đăng ký bảo hiểm y tế, nếu bạn đủ điều kiện).
 • Sau khi đã hoàn thành việc chuyển đổi sang chủ lao động mới là CDWA, bạn sẽ nhận được một gói Thay Đổi Thông Tin Đăng Ký Chủ Lao Động qua thư. 
 • Gói này sẽ thông báo cho bạn về khoảng thời gian đăng ký 60 ngày để bạn đăng ký tham gia bảo hiểm (nếu bạn đủ điều kiện và đang đăng ký) hoặc thay đổi tùy ý (nếu bạn đã đăng ký). 
  • Nếu đã đăng ký Phúc Lợi Y Tế, bạn không cần điền vào đơn đăng ký, trừ khi bạn muốn thay đổi.
 • Khi bạn chuyển đổi sang chủ lao động mới là CDWA, hãy đảm bảo báo cáo số giờ làm của bạn đúng hạn.

 

Những Phúc Lợi Bạn Nhận Được

Chỉ với $25 mỗi tháng, bạn sẽ nhận được các phúc lợi chăm sóc sức khỏe sau đây:

 • Y Tế
 • Thăm Khám Miễn Phí Bác Sĩ Chăm Sóc Sức Khỏe Ban Đầu
 • Nha Khoa
 • Chỉnh Hình Răng Mặt
 • Thị Lực
 • Thính Lực
 • Hỗ Trợ Sinh Sản
 • Thuốc Kê Đơn
 • Hỗ Trợ Về Cảm Xúc

 

Ngoài chương trình sức khỏe và chương trình nha khoa chất lượng cao, bạn còn được tiếp cận rất nhiều phúc lợi về sức khỏe và an toàn dành riêng cho bạn:

 • Phúc lợi tự chăm sóc: Các chương trình sức khỏe cảm xúc giúp giảm căng thẳng, trầm cảm và lo âu. Tìm chương trình tự chăm sóc phù hợp với nhu cầu của bạn. 
 • Caregiver Kicks: Nhận giày chống trượt miễn phí, đem lại cảm giác thoải mái cho đôi chân với hơn 70 kiểu dáng khác nhau. Tìm hiểu thêm về Caregiver Kicks.

 

Cách Đăng Ký Tham Gia hoặc Thay Đổi

Nếu đủ điều kiện hoặc đã đăng ký, bạn có thể đăng ký tham gia bảo hiểm hoặc tùy ý thay đổi bằng cách gửi Health Benefits Application (Đơn Đăng Ký Phúc Lợi Y Tế) bằng văn bản qua fax hoặc thư. 

Bạn sẽ nhận được một gói trong thư, kèm theo Health Benefits Application (Đơn Đăng Ký Phúc Lợi Y Tế) bằng văn bản để điền và gửi qua thư sau khi bạn đã chuyển đổi sang CDWA. Bạn sẽ phải trả bưu phí nhưng có thể dễ dàng gửi lại Health Benefits Application (Đơn Đăng Ký Phúc Lợi Y Tế). 

Thư Fax
SEIU 775 Benefits Group
PO Box 24811
Seattle, WA 98124
 

516-723-7395

Nếu bạn chưa nhận được gói Thay Đổi Thông Tin Đăng Ký Chủ Lao Động (kèm theo Health Benefits Application (Đơn Đăng Ký Phúc Lợi Y Tế)) và cho rằng lẽ ra mình nên nhận được, hoặc nếu bạn chưa nhận được thư xác nhận đăng ký hoặc thay đổi chương trình qua thư trong vòng 45 ngày kể từ ngày gửi Đơn Đăng Ký, hãy gọi cho Dịch Vụ Khách Hàng của SEIU 775 Benefits Group theo số 1-877-606-6705.

Thông Tin Chi Tiết

Điều kiện: Để đủ điều kiện tham gia bảo hiểm, bạn phải làm việc 80 giờ mỗi tháng trong 2 tháng liên tục và duy trì 80 giờ mỗi tháng kể từ thời điểm này trở đi để tiếp tục gói bảo hiểm.

Bạn không bắt buộc phải thực hiện các thay đổi trong chương trình: Nếu đã đăng ký và không đưa ra thêm lựa chọn nào khác, thì bạn sẽ tiếp tục nhận được gói bảo hiểm y tế có giá trị như trước, miễn là bạn tiếp tục làm việc và báo cáo đúng hạn số giờ làm việc cho CDWA. 

Thời điểm bảo hiểm có hiệu lực: Nếu chúng tôi nhận được Benefits Application (Đơn Đăng Ký Phúc Lợi Y Tế) của bạn vào hoặc trước ngày 15 tháng 11 năm 2021, thì gói bảo hiểm mới hoặc những thay đổi về gói bảo hiểm của bạn sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 12 năm 2021.

Nếu nhận được Đơn Đăng Ký của bạn sau ngày 15 tháng 11 năm 2021, chúng tôi sẽ gửi thư cho bạn có thông báo về ngày có hiệu lực đối với gói bảo hiểm mới hoặc những thay đổi về gói bảo hiểm của bạn.

*CÁC ĐIỂM CẢI TIẾN! Dành cho những IP có chủ lao động là CDWA – Cách thêm người phụ thuộc: Giờ đây, bạn có thể đăng ký cho trẻ phụ thuộc tham gia bảo hiểm y tế và nha khoa nếu thanh toán toàn bộ phí bảo hiểm qua hình thức giảm trừ lương tự động. Toàn bộ phí bảo hiểm nằm trong khoảng từ $686-$766/tháng.

Để thêm người phụ thuộc, bạn phải điền vào phần người phụ thuộc trong Health Benefits Application (Đơn Đăng Ký Phúc Lợi Y Tế), sau đó cung cấp bằng chứng về mối quan hệ của bạn với người phụ thuộc trong vòng 60 ngày. Sau đó, bạn sẽ bắt đầu thanh toán phí bảo hiểm qua hình thức giảm trừ lương. Gói bảo hiểm sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 12 hoặc muộn hơn. Tìm hiểu thêm về cách thêm một người phụ thuộc.

 

Bạn có câu hỏi?

Hãy gọi cho dịch vụ khách hàng của gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe theo số 1-877-606-6705.