ĐÀO TẠO: CÁCH TẬN DỤNG TỐT NHẤT KHÓA HUẤN LUYỆN CỦA QUÝ VỊ

Hiểu Được các Yêu Cầu về Chứng Nhận DOH

Nếu quý vị bắt buộc phải nhận được chứng nhận, đừng trì hoãn – bắt đầu quy trình càng sớm càng tốt. Gọi đến Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên để thảo luận với đại diện về các yêu cầu của quý vị.

Đăng Ký Sớm để Tham Gia Khóa Huấn Luyện

Nếu quý vị cần Huấn Luyện Cơ Bản, chúng tôi khuyến khích quý vị đăng ký tham gia lớp học của mình trong vòng hai tuần đầu tiên kể từ khi được tuyển dụng để chọn lựa tốt nhất các tùy chọn lớp học. Nếu quý vị muốn tham gia các lớp học Giáo Dục Thường Xuyên (CE) có Giảng Viên Hướng Dẫn, hãy đăng ký càng sớm càng tốt để chọn lựa tốt nhất các tùy chọn của lớp học trước thời hạn của quý vị (ngày sinh nhật của quý vị).

Tham Gia các Khóa Học Trực Tuyến để Nhận Tín Chỉ Giáo Dục Thường Xuyên

Các khóa học Giáo Dục Thường Xuyên trực tuyến là cách thức dễ dàng và thuận tiện để đạt được số giờ CE mà quý vị cần khi là Hộ Lý Chăm Sóc Tại Nhà. Quý vị có thể xem các khóa học sẵn có, tham gia các lớp học và xem các tín chỉ của quý vị, tất cả từ máy tính của quý vị – 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần.

Truy Cập Trực Tuyến để nhận Dịch Vụ và Hỗ Trợ Thuận Tiện

Cổng thông tin web www.myseiubenefits.org là nguồn lực toàn diện dành cho quý vị về các lớp học sẵn có, trạng thái huấn luyện hiện tại của quý vị, tình trạng đủ điều kiện nhận các phúc lợi và nhiều hơn nữa. Đăng nhập cổng thông tin trước tiên để nhận được câu trả lời mà quý vị cần.

Cập Nhật Thông Tin Liên Lạc của Quý Vị

Bảo đảm quý vị đang nhận được thông tin mới nhất về khóa huấn luyện đào tạo mình bằng cách cập nhật thông tin liên lạc của quý vị với nhà tuyển dụng của quý vị.

Cần Hỗ Trợ Ngôn Ngữ cho Huấn Luyện hoặc các Phúc Lợi Y Tế?

Gọi đến Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên theo số 1-866-371-3200 hoặc gửi email Training and Benefits Support và đại diện sẽ trả lời câu hỏi của quý vị bằng tiếng Việt.

Contact Us

Ngoài ra, các học viên có thể gọi đến MRC để có được thông dịch viên các ngôn ngữ khác, người nào gọi trước thì được phục vụ trước.