Thời gian đăng ký bắt đầu từ ngày 1-20 tháng 7

Đây là cơ hội để bạn:

  • Nhận được bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.
  • Thay đổi chương trình nha khoa của mình.
  • Tìm hiểu về các phúc lợi mới.

Đăng ký dễ dàng

Kể từ ngày 1 tháng 7, bạn sẽ có 2 lựa chọn để đăng ký hoặc thay đổi gói bảo hiểm của mình.

LỰA CHỌN 1: Trực tuyến thông qua My Plan

Trong năm nay, bạn hãy thử dùng My Plan để nộp đơn đăng ký. Đây là trang web an toàn, dễ sử dụng, giúp bạn tiếp cận thông tin và các thay đổi liên quan đến chương trình. Liên kết tới My Plan sẽ sớm được cung cấp.

LỰA CHỌN 2: Qua đường bưu điện

Bạn sẽ nhận được một bưu kiện qua đường bưu điện có các mẫu đơn để bạn sử dụng. Bạn cũng có thể tải xuống và hoàn thành đơn đăng ký rồi gửi lại qua Dịch vụ bưu chính Hoa Kỳ. Bạn sẽ phải trả bưu phí.

Phúc lợi bổ sung trong chương trình

Mặc dù phí bảo hiểm của bạn vẫn giữ nguyên mức cũ, nhưng chúng tôi có thêm một số phúc lợi tuyệt vời cho năm bảo hiểm 2019-2020. Chúng tôi sẽ sớm cung cấp thông tin chi tiết về những phúc lợi này.

Ngoài chương trình sức khỏe và chương trình nha khoa chất lượng cao, bạn còn được tiếp cận rất nhiều phúc lợi về sức khỏe và an toàn dành riêng cho bạn:

Bạn không bắt buộc phải thực hiện các thay đổi trong chương trình. Nếu đã đăng ký và không thực hiện thêm lựa chọn nào khác, thì bạn sẽ tiếp tục nhận được gói bảo hiểm y tế tuyệt vời như trước. Các thay đổi được thực hiện trong Thời gian đăng ký sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 cho Năm tham gia chương trình 8/2019 – 7/2020.

 *Nếu là Nhà cung cấp độc lập (IP) đủ điều kiện có xác nhận của Department of Social and Health Services (DSHS – Sở dịch vụ y tế và xã hội tiểu bang Washington), bạn có thể nộp đơn tham gia bảo hiểm ngoài Thời gian đăng ký bất cứ lúc nào trong cả năm.

Thêm hoặc giảm người phụ thuộc: Các nhà cung cấp là đại lý có thể thêm hoặc giảm số con phụ thuộc. Nếu đăng ký bảo hiểm cho người phụ thuộc, thì bạn sẽ phải thanh toán toàn bộ phí bảo hiểm qua hình thức giảm trừ lương tự động. Toàn bộ phí bảo hiểm có mức giá từ 653-790 đô la trên mỗi người phụ thuộc một tháng. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về mức giá bảo hiểm cho người phụ thuộc, vui lòng gọi điện đến Member Resource Center (MRC – Trung tâm nguồn lực thành viên) theo số 1-866-371-3200.

Tư cách đủ điều kiện tham gia bảo hiểm y tế

Để đủ điều kiện tham gia bảo hiểm, bạn phải làm việc 80 giờ mỗi tháng trong 2 tháng liên tục và duy trì 80 giờ mỗi tháng kể từ thời điểm này trở đi để duy trì bảo hiểm.

Bạn có câu hỏi?

Hãy gọi điện đến Member Resource Center (Trung tâm nguồn lực thành viên) theo số 1-866-371-3200 (từ 8 giờ sáng tới 6 giờ tối theo giờ Thái Bình Dương, từ Thứ Hai tới Thứ Sáu)