Bảo Hiểm Cho Người Phụ Thuộc

Ver en español | 查看中文 | 한국어로 보기 | Посмотреть на русском | አማርኛ | عربى | Soomaali

Bảo Hiểm Nha Khoa Với Mức Phí $10 Cho Người Phụ Thuộc*

Kể từ năm nay, nếu làm việc từ 120 giờ trở lên mỗi tháng, bạn có thể đăng ký cho trẻ phụ thuộc tham gia gói bảo hiểm nha khoa chỉ với $10/tháng.

Bây giờ, bạn có 2 lựa chọn để chọn khi thêm người phụ thuộc vào gói bảo hiểm:

Khi đăng ký cho người phụ thuộc, bạn sẽ cần chọn một trong các Lựa Chọn Bảo Hiểm Cho Người Phụ Thuộc ở bên dưới. Để làm việc này, hãy làm theo hướng dẫn trên Health Benefits Application (Đơn Đăng Ký Phúc Lợi Y Tế) hoặc đăng ký trực tuyến qua Health: My Plan. Bạn cần trợ giúp? Gọi đến số 1-877-606-6705.

 

 

Lựa Chọn 80 Giờ

Phù hợp nhất với chăm sóc viên làm việc từ 80 đến 119 giờ mỗi tháng. Gói bảo hiểm dành cho người phụ thuộc sẽ không bắt đầu cho đến khi bạn làm việc từ 80 giờ trở lên mỗi tháng.

 • Trọn gói điều trị răng và y tế với mức phí phải đóng là toàn bộ phí bảo hiểm ($686 – $786/tháng, cộng với $25/tháng cho gói bảo hiểm của bạn).
 

Lựa Chọn 120 Giờ (bao gồm $10 gói bảo hiểm nha khoa cho người phụ thuộc)

Phù hợp nhất với chăm sóc viên làm việc từ 120 trở lên mỗi tháng. Gói bảo hiểm dành cho người phụ thuộc sẽ không bắt đầu cho đến khi bạn làm việc từ 120 giờ trở lên mỗi tháng.

 • Trọn gói bảo hiểm y tế và nha khoa $10 (tổng cộng $628-$697/tháng cho người phụ thuộc, cộng với $25/tháng cho gói bảo hiểm của bạn).
 • HOẶC Chỉ gói bảo hiểm nha khoa với mức phí $10/tháng (cộng với $25/tháng cho gói bảo hiểm của bạn).

Nếu bạn không đóng khoản thanh toán hàng tháng hoặc số giờ làm việc của bạn giảm xuống dưới mức yêu cầu đối với Lựa Chọn Bảo Hiểm Cho Người Phụ Thuộc, người phụ thuộc của bạn sẽ không còn được bảo hiểm.

Bạn chỉ có thể chọn hoặc thay đổi Lựa Chọn Bảo Hiểm Cho Người Phụ Thuộc khi bạn đăng ký lần đầu hoặc trong Open Enrollment (thời gian đăng ký hàng năm dành cho bảo hiểm y tế), diễn ra vào ngày 1-20 tháng 7 hàng năm. Nếu trải qua một Biến Cố Cuộc Đời Đủ Điều Kiện, chẳng hạn như sinh con, bạn vẫn có thể thêm người phụ thuộc vào gói bảo hiểm của mình. Tuy nhiên, nếu muốn thay đổi Lựa Chọn Bảo Hiểm Cho Người Phụ Thuộc, bạn có thể cần chờ đến Open Enrollment (thời gian đăng ký hàng năm dành cho bảo hiểm y tế) tiếp theo.

*Dành cho chăm sóc viên nếu bạn làm việc từ 120 giờ trở lên mỗi tháng và chỉ đang tham gia chương trình KPWA HMO, Aetna và KPNW. Nếu đăng ký chương trình KPWA POS và muốn nhận được gói bảo hiểm nha khoa $10 cho người phụ thuộc, bạn sẽ cần thay đổi chương trình y tế của mình. Hãy gọi điện đến số 1-877-606-6705 để được trợ giúp.

 

Cách Đăng Ký và Xác Minh Người Phụ Thuộc

Có vài bước để đăng ký gói bảo hiểm cho người phụ thuộc và xác minh mối quan hệ của bạn với họ. Bạn có thể làm việc này trực tuyến thông qua Health: My Plan hoặc qua đường bưu điện.

Đăng Ký Người Phụ Thuộc Qua Mạng  Đăng Ký Người Phụ Thuộc Qua Đường Bưu Điện
 • Điền vào phần người phụ thuộc trong Health Benefits Application (Đơn Đăng Ký Phúc Lợi Y Tế) và gửi thông qua  Health: My Plan.
 • Gửi giấy tờ xác minh mối quan hệ của bạn với người phụ thuộc trong vòng 60 ngày kể từ ngày gửi Đơn Đăng Ký thông qua  Health: My Plan.
 • Bạn sẽ nhận được thư xác nhận trong vòng 30 ngày qua đường bưu điện hoặc email.
 • Điền vào phần người phụ thuộc trong Health Benefits Application (Đơn Đăng Ký Phúc Lợi Y Tế) và gửi đến địa chỉ nêu trên Health Benefits Application (Đơn Đăng Ký Phúc Lợi Y Tế), trước ngày 20 tháng 7 trong Open Enrollment (Thời gian đăng ký hàng năm dành cho bảo hiểm y tế).
 • Gửi giấy tờ xác minh mối quan hệ của bạn với người phụ thuộc trong vòng 60 ngày kể từ ngày gửi Đơn Đăng Ký đến địa chỉ nêu trên đơn.
 • Bắt đầu thanh toán thông qua hình thức giảm trừ lương.

Thông Tin Thêm Về Xác Minh Người Phụ Thuộc:

 • Bạn có thể gửi giấy tờ Xác Minh Người Phụ Thuộc kèm theo đơn đăng ký. Tuy nhiên, bạn có thể gửi giấy tờ này trong vòng 60 ngày kể từ ngày gửi đơn đăng ký. Đơn đăng ký của bạn CHƯA hoàn tất cho đến khi bạn gửi giấy tờ xác minh người phụ thuộc. 
  • Nếu bạn chọn gửi giấy tờ Xác Minh Người Phụ Thuộc sau khi gửi Health Benefits Application (Đơn Đăng Ký Phúc Lợi Y Tế), hãy nhớ gửi kèm cả tên bạn và ngày sinh khớp với thông tin trên đơn đăng ký.
 • Nhớ gửi bản sao chứ không phải bản gốc của giấy tờ.

 

Tôi Có Thể Thêm Ai Vào Gói Bảo Hiểm Của Mình?

Bạn có thể đăng ký để con mình tham gia gói bảo hiểm cho người phụ thuộc nếu con đủ điều kiện (cho đến khi con 26 tuổi). Nếu chọn đăng ký người phụ thuộc, bạn sẽ cần xác minh mối quan hệ của bạn với (những) người phụ thuộc đó. Bạn có thể đăng ký cho các con đủ điều kiện tham gia gói bảo hiểm và chi phí hàng tháng sẽ giữ nguyên bất kể bạn đã đăng ký cho bao nhiêu người con.

 • Ví dụ: Nếu bạn đăng ký 2 con cho lựa chọn 120 giờ chỉ đối với gói bảo hiểm nha khoa $10, tổng chi phí bảo hiểm cho người phụ thuộc hàng tháng sẽ là $10 cho cả hai người phụ thuộc.

Dưới đây là danh sách những trẻ phụ thuộc đủ điều kiện. Nhấp vào “+” để xem bạn có thể dùng loại giấy tờ xác minh nào cho từng loại người phụ thuộc. Nếu bạn có câu hỏi hoặc cần được trợ giúp về cách đăng ký cho trẻ phụ thuộc, hãy gọi cho Dịch Vụ Khách Hàng của SEIU 775 Benefits Group theo số 1-877-606-6705, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu.

 

Bạn có thể đăng ký con đẻ của mình là người phụ thuộc. Dưới đây là danh sách các giấy tờ được chấp nhận:

 • Giấy khai sinh do chính phủ cấp bao gồm toàn bộ tên của cha mẹ. 
 • Tờ khai thuế của liên bang trong năm gần đây nhất bao gồm tên của các con (người phụ thuộc) và nêu rõ là con trai hay con gái. Đảm bảo che thông tin về tài chính. 
 • Giấy chứng sinh của bệnh viện có dấu chân của con. Phải cho biết tên của cha mẹ (người đăng ký), vợ/chồng của người đăng ký hoặc đối tác trong nước/bạn đời sống chung của người đăng ký đã đăng ký ở tiểu bang. 
 • Kế hoạch nuôi dạy con cái theo yêu cầu của tòa án. 
 • Thông Báo Hỗ Trợ Y Tế Của Quốc Gia. 
 • Đăng ký trên Hệ Thống Báo Cáo Đủ Điều Kiện Đăng Ký Quốc Phòng (DEERS). 
 • Visa J-2 hợp lệ do Chính phủ Hoa Kỳ cấp.

Bạn có thể đăng ký con nuôi của mình là người phụ thuộc. Dưới đây là danh sách các giấy tờ được chấp nhận:

 • Giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận con nuôi. 
 • Tờ khai thuế của liên bang trong năm gần đây nhất bao gồm tên của các con (người phụ thuộc) và nêu rõ là con trai hay con gái. Đảm bảo che thông tin về tài chính. 
 • Giấy chứng nhận hoặc tuyên bố nhận nuôi. Phải cho biết tên của cha mẹ (người đăng ký), vợ/chồng của người đăng ký hoặc đối tác trong nước/bạn đời sống chung của người đăng ký đã đăng ký ở tiểu bang. 
 • Kế hoạch nuôi dạy con cái theo yêu cầu của tòa án. 
 • Thông Báo Hỗ Trợ Y Tế Của Quốc Gia. 
 • Đăng ký trên Hệ Thống Báo Cáo Đủ Điều Kiện Đăng Ký Quốc Phòng (DEERS). 
 • Visa J-2 hợp lệ do Chính phủ Hoa Kỳ cấp. 

Bạn có thể đăng ký con riêng của mình là người phụ thuộc. Dưới đây là danh sách các giấy tờ được chấp nhận:

 • Giấy Khai Sinh cũng như giấy đăng ký kết hôn do chính phủ cấp và tờ khai thuế của liên bang trong vòng 2 năm qua, có nêu tên vợ/chồng và bằng chứng về quyền sở hữu chung (báo cáo thế chấp, bảng sao kê ngân hàng, bảng sao kê thẻ tín dụng, thỏa thuận cho thuê/thuê). 
 • Tờ khai thuế của liên bang trong năm gần đây nhất bao gồm tên của các con (người phụ thuộc) và nêu rõ là con trai hay con gái (đảm bảo che thông tin về tài chính). 
 • Kế hoạch nuôi dạy con cái theo yêu cầu của tòa án. 
 • Thông Báo Hỗ Trợ Y Tế Của Quốc Gia. 
 • Đăng ký trên Hệ Thống Báo Cáo Đủ Điều Kiện Đăng Ký Quốc Phòng (DEERS). 
 • Visa J-2 hợp lệ do Chính phủ Hoa Kỳ cấp.

Bạn có thể đăng ký đứa con mà bạn có quyền giám hộ hợp pháp là người phụ thuộc. Dưới đây là danh sách các giấy tờ được chấp nhận:

 • Văn kiện pháp lý của chính quyền tiểu bang hoặc liên bang cho biết tình trạng giám hộ hợp pháp. 
 • Tờ khai thuế của liên bang trong năm gần đây nhất bao gồm tên của các con (người phụ thuộc) và nêu rõ là con trai hay con gái. Đảm bảo che thông tin về tài chính.
 • Kế hoạch nuôi dạy con cái theo yêu cầu của tòa án. 
 • Thông Báo Hỗ Trợ Y Tế Của Quốc Gia. 
 • Đăng ký trên Hệ Thống Báo Cáo Đủ Điều Kiện Đăng Ký Quốc Phòng (DEERS). 
 • Visa J-2 hợp lệ do Chính phủ Hoa Kỳ cấp. 

Bạn có thể đăng ký con nuôi của mình là người phụ thuộc. Dưới đây là danh sách các giấy tờ được chấp nhận:

 • Chứng nhận gốc về con nuôi tạm thời và bản sao của văn bản về việc hỗ trợ thường xuyên và đáng kể cho đứa trẻ. 
 • Tờ khai thuế của liên bang trong năm gần đây nhất bao gồm tên của các con (người phụ thuộc) và nêu rõ là con trai hay con gái. Đảm bảo che thông tin về tài chính. 
 • Kế hoạch nuôi dạy con cái theo yêu cầu của tòa án. 
 • Thông Báo Hỗ Trợ Y Tế Của Quốc Gia. 
 • Đăng ký trên Hệ Thống Báo Cáo Đủ Điều Kiện Đăng Ký Quốc Phòng (DEERS). 
 • Visa J-2 hợp lệ do Chính phủ Hoa Kỳ cấp.

Bạn có thể đăng ký con của bạn đời sống chung là người phụ thuộc. Dưới đây là danh sách các giấy tờ được chấp nhận:

 • Giấy khai sinh do chính phủ cấp, bao gồm tên của bạn đời sống chung. 
 • Lệnh tòa nêu tên của bạn đời sống chung trong vai trò là người giám hộ hợp pháp. 
 • Tờ khai thuế của liên bang trong năm gần đây nhất bao gồm tên của các con (người phụ thuộc) và nêu rõ là con trai hay con gái. Đảm bảo che thông tin về tài chính. 
 • Kế hoạch nuôi dạy con cái theo yêu cầu của tòa án. 
 • Thông Báo Hỗ Trợ Y Tế Của Quốc Gia. 
 • Đăng ký trên Hệ Thống Báo Cáo Đủ Điều Kiện Đăng Ký Quốc Phòng (DEERS). 
 • Visa J-2 hợp lệ do Chính phủ Hoa Kỳ cấp.

**Nếu đăng ký cho con riêng hoặc con của bạn đời sống chung, bạn có thể cần điền vào giấy tờ bổ sung. Để được trợ giúp, hãy gọi cho SEIU 775 Benefits Group theo số 1-877-606-6705, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu.