Dịch Vụ Chăm Sóc Bắt Đầu Nhờ Bạn

Tìm một bác sĩ ngay hôm nay

Просмотреть на русском языке |  Visualizar en español |  查看中文版 | 한국어로보기

Bạn được hưởng các phúc lợi chất lượng cao, giá cả phải chăng khi đăng ký gói bảo hiểm thông qua SEIU 775 Benefits Group. 

Bước đầu tiên sau khi nhận các phúc lợi y tế: hãy sử dụng! Đăng ký tài khoản trực tuyến và tìm một bác sĩ (còn được gọi là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính) ngay hôm nay để luôn khỏe mạnh hơn và tiết kiệm tiền bạc.

Tìm Hiểu Về Chương Trình Sức Khỏe và Tìm Bác Sĩ

Tất cả chương trình bao gồm các phúc lợi tuyệt vời như:  

  • Phí thăm khám bác sĩ giá cả phải chăng, bao gồm dịch vụ chăm sóc trực tuyến hoặc qua điện thoại.
  • Bao trả thuốc kê đơn chi phí thấp.
  • Bảo hiểm thị lực.
  • Bảo hiểm nha khoa và chỉnh hình răng mặt.
  • Hỗ trợ sức khỏe cảm xúc.
  • Phúc lợi thính giác.
  • Dịch vụ sinh sản.

Bạn có dùng chương trình Kaiser Permanente of Washington* (KPWA) không?

*Đối với chăm sóc viên sinh sống ở bất kỳ hạt nào khác ở tiểu bang Washington nơi có Kaiser.

Bạn có dùng chương trình Kaiser Permanente Northwest* (KPNW) không?

*Đối với chăm sóc viên sinh sống ở hạt Cowlitz hoặc Clark (Tây nam Washington).

Bạn có dùng chương trình Aetna không?

 

Tôi đang dùng Chương Trình nào?

Chương trình sức khỏe của bạn được xác định theo hạt bạn sinh sống. Nếu bạn không chắc chắn mình dùng chương trình nào, hãy tìm bằng bản đồ sau.

Bản Đồ Bao Trả Chương Trình Sức Khỏe

Bạn có câu hỏi?

Hãy gọi cho Member Resource Center (MRC — Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên) theo số 1-866-371-3200 (từ 8:00 đến 16:30, Thứ Hai tới Thứ Sáu theo giờ Thái Bình Dương)